Kierunki polityki oświatowej państwa 2019/2020

 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020:

  • Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.
  • Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.
  • Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.
  • Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.
  • Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.
  • Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego

Powiatowy konkurs "Lapbook mojej ulubionej książki"

Dnia 11 czerwca odbyło się podsumowaniu powiatowego konkursu „Lapbook mojej ulubionej książki” zorganizowanego przez PCRE, Powiatową Bibliotekę Pedagogiczną w Nowym Mieście Lubawskim we współpracy z nauczycielami bibliotekarzami powiatu.
Cele konkursu to:
•    promocja książki i czytelnictwa,
•    rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności uczniów,
•    popularyzacja lapbooka jako atrakcyjnej formy w edukacji,
•    doskonalenie umiejętności prezentacji wiedzy i selekcji informacji.

Czytaj więcej: Powiatowy konkurs "Lapbook mojej ulubionej książki"

Nowości