Powiatowy konkurs "Booktalking - opowieści o książkach"

W dniu 25 maja odbył się powiatowy konkurs  "Booktalking - opowieści o książkach". Konkurs zorganizowali nauczyciele bibliotekarze z Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim we współpracy z nauczycielami bibliotekarzami powiatu nowomiejskiego. Celem konkursu było promowanie książki i czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz upowszechnianie idei czytania dla przyjemności. Honorowy patronat nad konkursem objął Starosta Nowomiejski - Pan Andrzej Ochlak.

Zadaniem uczestników konkursu było przygotowanie ustnej prezentacji dowolnej książki metodą booktalkingu. Nie jest to streszczenie ani recenzja, ale raczej przedstawienie bohaterów, fabuły czy też kilku scen z książki w taki sposób, by słuchacze chcieli sięgnąć po nią i przeczytać ją samodzielnie. W trakcie wypowiedzi uczestnik mógł wykorzystać różne metody prezentacji - rekwizyty, prezentację multimedialna, podkład muzyczny, przebranie oraz ekspresję ruchową.
Do konkursu przystąpiło 17 uczniów ze szkół:
Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim
Szkoły Podstawowej w Radomnie
Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Jamielniku
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Mieście Lubawskim
Szkoły Podstawowej im Orła Białego w Brzoziu Lubawskim
Zespołu Szkół w Nowym Grodzicznie
Gimnazjum im. Filomatów Nowomiejskich w Nowym Mieście Lubawskim
Zespołu Szkół w Marzęcicach
Zespołu Szkół w Bielicach
Zespołu Szkół im. C.K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim
Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku
Laureatów wyłoniła komisja konkursowa w składzie:

  • Daniela Kowalska - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Mieście Lubawskim
  • Maria Krezymon - Prezes ZNP. Oddział w Nowym Mieście Lubawskim
  • Barbara Kant-Maciejewska -  emerytowany nauczyciel języka polskiego
  • Monika Rybicka - pedagog PCRE  w Nowym Mieście Lubawskim

Laureaci konkursu otrzymali nagrody ufundowane przez Starostwo Nowomiejskie. Nagrody zostały przyznane w trzech kategoriach wiekowych:
Szkoła podstawowa:
I miejsce - Patrycja Chmielewska, Zespół Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim, opiekun pani Magdalena Grabowska
II miejsce - Hanna Wiśniewska, Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Brzoziu Lubawskim, opiekun pani Ewa Leśniewska
III miejsce - Laura Lendzion, Szkoła Podstawowa w Radomnie, opiekun pani Mariola Gutowska
Gimnazjum:
I miejsce - Wiktoria Zalewska, Gimnazjum im. Filomatów Nowomiejskich w Nowym Mieście Lubawskim,
II miejsce -   Olga Górzyńska, Zespołu Szkół w Nowym Grodzicznie, opiekun Katarzyna Truszczyńska
III miejsce - Laura Truszczyńska, Zespołu Szkół w Nowym Grodzicznie, opiekun Katarzyna Truszczyńska
Szkoła ponadgimnazjalna:
I miejsce - Paulina Strzyżewska, Zespół Szkół im. C.K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim, opiekun pani Monika Gapińska
II miejsce - Magdalena Różyńska, Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku, opiekun pani Anna Szramowska
III miejsce – Adrian Olejnik, Zespół Szkół im. C.K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim,  opiekun pani Monika Gapińska
Nagroda Publiczności - Adrian Olejnik, Zespół Szkół im. C.K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim.
    Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom wspaniałych prezentacji i dziękujemy za zaangażowanie, wkład pracy oraz odwagę.  Opiekunom uczniów dziękujemy za włożony trud i gratulujemy zdolnych i kreatywnych uczniów. Do zobaczenia na kolejnej edycji.

Koordynator: Aneta Bielaszka