Spotkanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy 12.06.2018 r.

Dnia 12 czerwca 2018 roku w Zespole Szkół im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku odbyło się spotkanie podsumowujące działalność sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy powiatu nowomiejskiego. Z gromadzonych bibliotekarzy przywitała pani dyrektor w/w placówki Pani Krystyna Wójcik-Wiśniewska. Następnie Lucyna Lewon odczytała sprawozdanie z działalności sieci w roku szkolnym 2017/2018, a zaplanowana prelekcję na temat zainteresowań czytelniczych wynikających z właściwości wieku wygłosiła nauczyciel bibliotekarz tejże szkoły pani Anna Zięba. nauczyciele bibliotekarze zwiedzili także bibliotekę szkolną Zespołu Szkół im. W. Jagiełły w Kurzętniku. Dziękujemy za spotkanie.