Mądrzy Cyfrowi

Uczniowie klas szóstych Zespołu Szkół w Bratianie brali udział w programie Mądrzy Cyfrowi, który łączy edukację moralną i rozwijanie postaw prospołecznych z podnoszeniem kompetencji cyfrowych. Projekt realizowany jest przez Fundację „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom” przy wsparciu Google. Na zajęciach warsztatowych prowadzonych przez edukatorów z Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim panią Iwonę Krajewską i Anetę Bielaszka młodzież poznawała wartości, takie jak: szacunek, uczciwość, mądrość, odpowiedzialność oraz odwaga cywilna. Jednocześnie uczniowie rozwijali umiejętności cyfrowe.

Wykorzystując metodę Design Thinking w ramach projektu młodzież tworzy i realizuje projekty społeczne odpowiadające na wcześniej zdiagnozowane potrzeby lokalne. Uczniowie zainicjowali pomysł stworzenia centrum rekreacji w Bratianie składającego się z basenu i siłowni. Młodzież zebrała podpisy pod petycją skierowaną do Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie. Na spotkaniu z Panem Wójtem dnia 19 listopada uczniowie opowiedzieli o projekcie i przedstawili pomysł zmiany społecznej. Uczniowie zaprezentowali również projekt i pomysł na zmianę społeczną przed całą szkołą. Film, który powstał podczas realizacji projektu Mądrzy Cyfrowi został przesłany na konkurs i umieszczony w serwisie You Tube.