2017 - rokiem Conrada

Jak przypominają autorzy projektu uchwały Conrad-Korzeniowski - właśc. Józef Teodor Konrad Korzeniowski - był synem „polskich patriotów, zesłańców syberyjskich″, pisarzem zasłużonym dla kultury polskiej i światowej. Podkreślono, że „zajmuje niekwestionowaną pozycję klasyka literatury nowoczesnej, który zmienił oblicze prozy powieściowej". „Podejmowanie tematów ważnych dla starego kontynentu czyni go pisarzem uniwersalnym, który (...) nakreślił wizję »Europy bez granic«, stanowiącą podstawę trwałego pokoju między narodami Europy″