Jubileusz 65-lecia Biblioteki i 50-lecia Poradni

W dniu 16.11.2016r. obchodzono uroczysty Jubileusz 65-lecia Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Nowym Mieście Lubawskim oraz 50-lecia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Mieście Lubawskim. Uroczyste spotkanie odbyło się w Miejskim Centrum Kultury w Nowym Mieście Lubawskim.  Uroczystość uświetnił występ chóru Cantamus.

 Honorowymi gośćmi byli Starosta Nowomiejski Pan Andrzej Ochlak, wicestarosta Pani Katarzyna Trzaskalska, Przewodniczący Rady Powiatu Pan Kazimierz Wiśniewski wraz z radnymi powiatowymi. Gościem honorowym był także wiceburmistrz Nowego Miasta Lubawskiego Pan Krzysztof Widźgowski. Na Jubileusz przybyli także wójt Gminy Grodziczno Pan Tomasz Szczepański, zastępca Wójta Gminy Kurzętnik Pani Teresa Łątkowska oraz przedstawiciele pozostałych Urzędów Gmin. Na Jubileuszu obecni byli dyrektorzy szkół z naszego powiatu, pedagodzy i nauczyciele oraz dyrektorzy i pracownicy zaprzyjaźnionych z nami poradni i bibliotek.  Swoją obecnością zaszczycili nas także Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji Powiatu Nowomiejskiego Pani Barbara Orłowska, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Pan Tomasz Rafalski, Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  Pani Elżbieta Rogowska,  Dyrektor Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy  Pan Krzysztof Piechocki, przedstawiciel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Pan Marcin Karczewski, przedstawiciel Gazety Nowomiejskiej Pan Stanisław Ulatowski oraz TV Eltronik Pan Marcin Sarnowski.

Spotkanie rozpoczął występ chóru Cantamus. Następnie  Dyrektor PCRE Pani  Bożena Maciejewska oficjalnie otworzyła  uroczystość. W dalszej części przedstawiła historię Poradni i Biblioteki.
W prezentacji skupiła się na wydarzeniach i ludziach, którzy przyczynili się do tworzenia historii placówek. Końcowe slajdy prezentacji przedstawiały dokonania Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim, które 1 kwietnia 2013 roku utworzone zostało z połączenia Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
Po przedstawieniu historii placówek głos zabrał Starosta Nowomiejski Pan Andrzej Ochlak, który skierował do pracowników Biblioteki i Poradni wiele ciepłych słów. Pan Starosta wyraził  radość, że  placówka przyczynia się do wspierania w procesie wychowania, edukacji i  kształcenia  mieszkańców naszego powiatu. Starosta Nowomiejski  wręczył pamiątkowe upominki i podziękowania byłym dyrektorom i kierownikom Poradni i Biblioteki. W dalszej części uroczystości kolejno głos zabierali  byli dyrektorzy placówek oraz  zaproszeni goście.

Podczas uroczystości odczytane zostały listy gratulacyjne nadesłane od osób, które nie mogły być obecne.

Po części oficjalnej wystąpił chór Cantamus, którego występ zwiększył rangę artystyczną wydarzenia. Następnie wszyscy goście zaproszeni zostali do sali sesyjnej Urzędu Miasta na jubileuszowy tort i poczęstunek.

Pracownicy Poradni i Biblioteki dziękują wszystkim, którzy wzięli udział w uroczystości. Szczególne podziękowania kierujemy do Pana Starosty Andrzeja Ochlaka i Rady Powiatu za wsparcie finansowe  w organizacji Jubileuszu. Serdecznie dziękujemy  Kierownik Miejskiego Centrum Kultury  Pani Katarzynie Olęckiej za udostępnienie sali widowiskowej, plastyk Miejskiego Centrum Kultury  Pani Natalii Reszka za oprawę plastyczną wydarzenia oraz członkom chóru Cantamus za wspaniały występ.  Dziękujemy wszystkim, którzy przyjęli nasze zaproszenie i w serdeczny sposób przyczynili się do tego, że Jubileusz stał się dla uczestników i Jubilatów wspaniałym przeżyciem.