Poczytajmy!

W roku szkolnym 2015/2016 PCRE, Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Nowym Mieście Lubawskim we współpracy z Przedszkolem Miejskim realizowała program dla dzieci w wieku przedszkolnym "Poczytajmy". Założeniem programu było umożliwienie dzieciom poznawanie utworów literatury dziecięcej i rozwijanie ich zainteresowań czytelniczych poprzez jak najczęstszy kontakt z książką oraz dobrowolny i spontaniczny udział w zabawach z tekstem. Zajęcia odbywały cyklicznie raz w miesiącu w ciągu roku szkolnego. Programem objęto trzy najstarsze grupy dzieci.

Czytaj więcej: Poczytajmy!

Konkurs "Zareklamuj Czytanie!" - podsumowanie

 

Dnia 7.06.2016 r. w Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim odbyło się podsumowanie powiatowego konkursu na plakat promujący czytelnictwo "Zareklamuj Czytanie!". Patronat nad konkursem objął Starosta Nowomiejski - pan Andrzej Ochlak. Celem konkursu było wyłonienie najlepszego graficznie i najciekawszego plakatu promującego czytelnictwo oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

Czytaj więcej: Konkurs "Zareklamuj Czytanie!" - podsumowanie

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w przepisach prawnych jednym z zadań bibliotek pedagogicznych jest organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia. Na spotkaniu organizacyjnym 14 kwietnia nauczyciele bibliotekarze powiatu nowomiejskiego utworzyli sieć współpracy i samokształcenia "Czytanie. Lubię to!" Zgodnie ze przeprowadzoną diagnozą potrzeb ustalono, że sieć będzie pracować nad upowszechnieniem czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Sieć jest formą, która ułatwi wymianę doświadczeń, tworzenie nowych ciekawych rozwiązań oraz poszerzanie kompetencji. Nauczycieli bibliotekarzy, którzy chcieliby się przyłączyć do sieci zapraszamy do kontaktu.

Czytaj więcej: Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy

Spotkanie nauczycieli bibliotekarzy powiatu nowomiejskiego

21 maja w PCRE, Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej w Nowym Mieście Lubawskim odbyło się spotkanie samokształceniowe nauczycieli bibliotekarzy powiatu nowomiejskiego. Szkolenie poprowadziła pani Anna Szeląg z Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu. Tematyka spotkania obejmowała tworzenie ćwiczeń interaktywnych w aplikacji LearningApps oraz zasady działania platformy e-lerningowej Centrum Zdalnej Edukacji WMBP w Elblągu. Spotkanie było również okazją do dyskusji i wymiany doświadczeń.

Czytaj więcej: Spotkanie nauczycieli bibliotekarzy powiatu nowomiejskiego

Halina Poświatowska - wystawa

Halina Poświatowska, poetka nazywana "polską Safoną". Podczas wyzwalania Częstochowy ukrywała się z rodzicami w piwnicach. Zachorowała na anginę i w wyniku powikłań doszło do nieuleczalnej wówczas ciężkiej choroby serca. Nie mogła normalnie uczęszczać do szkoły i bawić się z rówieśnikami, bo większość czasu spędzała w szpitalach i sanatoriach. Towarzyszył jej ciągły ból, trudności w oddychaniu i strach przed śmiercią. W sanatorium poznała swojego męża Adolfa Poświatowskiego, również chorego na serce. Została wdową po 2 latach małżeństwa. Gdy stan Haśki zaczął się pogarszać poddała się pionierskiej operacji w Stanach. Przedłużyła ona życie poetki o 9 lat. W tym czasie starała się wreszcie normalnie żyć. Studiowała, pracowała, podróżowała, a przede wszystkim pisała. Twórczość Poświatowskiej zawiera wątki autobiograficzne, a tematyka oscyluje pomiędzy miłością i śmiercią. Zmarła w wieku 32 lat w wyniku powikłań po kolejnej operacji.

"Żyje się tylko chwilę

a czas -

jest przezroczystą perłą

wypełnioną oddechem"

Tydzień Bibliotek w bibliotece pedagogicznej - zajęcia z dziećmi i abolicja dla dłużników biblioteki

Tydzień Bibliotek to akcja społeczna, której celem jest promocja czytelnictwa i popularyzacja bibliotek. Tegoroczne hasło Tygodnia Bibliotek "Wybieram Bibliotekę" daje możliwość zaprezentowania tych cech, które sprawiają, że biblioteka ze swoją ofertą jest w nauce, kulturze i edukacji nie tylko instytucją nieodzowną i atrakcyjną. Z tej okazji w Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej w Nowym Mieście Lubawskim odbyły się zajęcia z dziećmi.

Od 4 do 15 maja obowiązywała również abolicja dla czytelników przetrzymujących książki ponad dozwolony okres wypożyczenia. Kto w tym okresie zwrócił książki - nie płacił regulaminowej kary.