IV Spotkanie nauczycieli bibliotekarzy powiatu

27 listopada w Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej w Nowym Mieście Lubawskim odbyło się spotkanie nauczycieli bibliotekarzy powiatu nowomiejskiego. Aneta Bielaszka przedstawiła dobre praktyki bibliotek w zakresie promocji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz wyniki badań czytelnictwa IBE. Uczestnicy mieli możliwość wymiany doświadczeń i podzielenia się wiedzą. Następnie Lucyna Lewon omówiła serwisy, strony WWW i specjalistyczne bazy danych przydatne w pracy bibliotekarza.

Bibliotekarze mają nadzieję na włączenie bibliotek szkolnych i pedagogicznych w Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa co poprawiłoby stan finansowy bibliotek szkolnych, a przede wszystkim rozwijało zainteresowania czytelnicze od najmłodszych lat.