Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w przepisach prawnych jednym z zadań bibliotek pedagogicznych jest organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia. Na spotkaniu organizacyjnym 14 kwietnia nauczyciele bibliotekarze powiatu nowomiejskiego utworzyli sieć współpracy i samokształcenia "Czytanie. Lubię to!" Zgodnie ze przeprowadzoną diagnozą potrzeb ustalono, że sieć będzie pracować nad upowszechnieniem czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Sieć jest formą, która ułatwi wymianę doświadczeń, tworzenie nowych ciekawych rozwiązań oraz poszerzanie kompetencji. Nauczycieli bibliotekarzy, którzy chcieliby się przyłączyć do sieci zapraszamy do kontaktu.