Poczytajmy!

W roku szkolnym 2015/2016 PCRE, Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Nowym Mieście Lubawskim we współpracy z Przedszkolem Miejskim realizowała program dla dzieci w wieku przedszkolnym "Poczytajmy". Założeniem programu było umożliwienie dzieciom poznawanie utworów literatury dziecięcej i rozwijanie ich zainteresowań czytelniczych poprzez jak najczęstszy kontakt z książką oraz dobrowolny i spontaniczny udział w zabawach z tekstem. Zajęcia odbywały cyklicznie raz w miesiącu w ciągu roku szkolnego. Programem objęto trzy najstarsze grupy dzieci.

 

Na zajęciach oprócz pracy z tekstem i głośnego czytania baśni, bajek, opowiadań prowadzono: improwizacje słowne, ruchowe, plastyczne inspirowane przeczytanym tekstem, wykonywanie prac z wykorzystaniem różnorodnych technik plastycznych, zabawy tematyczne związane z przeczytanym tekstem, zabawy integracyjne, ćwiczenia usprawniające procesy poznawcze, mowę, myślenie, pamięć.

Program zakładał również pedagogizację rodziców w zakresie kształtowania kompetencji czytelniczych. W związku z tym 16.11.2016 r. w Przedszkolu Miejskim przeprowadzono pogadankę dla rodziców w celu uświadomienia znaczenia czytania dzieciom.

Program miał być przede wszystkim zachętą, by dzieci chętniej i częściej sięgały po książki. Na podstawie ewaluacji zajęć i obserwacji dzieci można stwierdzić, że zajęcia podobały się dzieciom. Z zaciekawieniem słuchały czytanych książek, chętnie brały udział w zabawach i wykonywały prace plastyczne. W opinii nauczycieli przedszkola zajęcia były atrakcyjne dla dzieci. Dzięki spotkaniom dzieci poznały wybrane pozycje książkowe, odczuwają sens i potrzebę czytania, a przede wszystkim kojarzą czytanie z przyjemnością.

Koordynator: Aneta Bielaszka