Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie

zestawienie bibliograficzne za lata 2017-2010

Oprac. Aneta Bielaszka

12.02.2018 r.

 1. ABC zachowań ryzykownych "Remedium" 2010, nr 6 s. 16-17.Zasady bezpiecznego korzystania przez dzieci i młodzież z telewizji oraz Internetu.

 2. Andrzejewska, Anna, Cyberprzestrzeń kreatorem zachowań seksualnych młodzieży, "Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze" 2017, nr 3, s. 3-11.Obraz seksualności nastolatków w obliczu rozwoju mediów cyfrowych. Aktywność młodzieży o charakterze seksualnym w cyberprzestrzeni

 3. Bochenek, Marcin, Gimnazjaliści i licealiści w internecie – zachowania i bezpieczeństwo, "Trendy (czasopismo elektroniczne)" 2015, nr 4, s. 43-47

 4. Borucka Anna, Koncepcja resilience w profilaktyce uzależnień behawioralnych, "Remedium" 2014, nr 5 s.1-3.Dziecko w sieci - problem ryzykownych zachowań pojawiających się pod wpływem nadmiernego korzystania z Internetu. Koncepcja resilience - wsparcie dzieci i młodzieży z grup podwyższonego ryzyka w ich prawidłowym rozwoju psychospołecznym.

 5. Brzezińska Anna, Kompetencje cyfrowe dzieci, "Remedium" 2013, nr 11, s. 6-8

 6. Brzozowska Dorota, Dzień Bezpiecznego Internetu, "Biblioteka w Szkole" 2014, nr 12, s. 31.Przykład działań jakie można podjąć w bibliotece szkolnej z uczniami szkoły podstawowej z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu

 7. Czopek Jakub, Miejsce i rola internetu i mediów społecznościowych w przestrzeni edukacyjnej, "Nowa Szkoła" 2016, nr 4, s. 31-39

 8. Drachal, Halina, Jak w ruchu drogowym, "Głos Nauczycielski" 2017, nr 45, s. 13. VIII edycja programu edukacyjnego Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych "Twoje dane - Twoja sprawa" adresowanego do uczniów dotyczącego kształtowania właściwych nawyków i zachowań w sferze ochrony danych osobowych w cyfrowym świecie. Monitoring w szkole. Informacje o programie dostępne na stronie www.giodo.gov.pl

 9. Gajda, Sylwia, Bezpieczni w internecie : propozycje działań, "Biblioteka w Szkole" 2011, [nr] 11, s. 7-9.Konkurs sprawdzający wiedzę uczniów oraz ankieta dotycząca tego, w jaki sposób korzystają z Internetu

 10. Goetz, Magdalena, Czas na zdrowe nawyki "Głos Nauczycielski" 2016, nr 24, s. 16.Wpływ Internetu na dziecko.

 11. Goetz, Magdalena, Klikaj z umiarem, "Głos Nauczycielski" 2014, nr 36, s. 17

 12. Goetz, Magdalena, Klikam,więc jestem, "Głos Nauczycielski" 2014, nr 11, s. 11

 13. Grabowska, Agata, Czy Internet jest bezpieczny dla dziecka? "Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze" 2010, nr 1, s. 38-43

 14. Hanuliaková, Jana, Szykanowanie elektroniczne : istota problemu i profilaktyka, "Wychowanie na Co Dzień" 2011, nr 7/8, s. 26-30

 15. Jaworska Joanna, Nowoczesne technologie - nadzieja czy przekleństwo? "Nowa Szkoła" 2016, nr 5, s. 45-47

 16. Kaczmarek Kinga, Cyberprzestrzeń : między fascynacją a uzależnieniem, "Remedium" 2012, nr 7/8.Jak chronić dzieci i młodzież przed niekontrolowanym korzystaniem z Internetu

 17. Kaczmarek, Kinga, Nastolatki a seks w sieci, "Remedium" 2012, nr 9 s.4-5

 18. Kaliszewska-Czeremska, Katarzyna, Dzieci i młodzież w sieci, "Remedium" 2012, nr 7/8, s. 6-7.Nadmierne korzystanie z Internetu przez dzieci i młodzież - skala problemu

 19. Kałuba-Korczak, Anna, Dziecko w internecie : zagrożenia, "Wychowanie w Przedszkolu" 2017, nr 5, s. 4-7. Zagrożenia dla dziecka wynikające z korzystania z urządzeń mobilnych z dostępem do internetu

 20. Kata, Joanna, Zagrożenia młodzieży gimnazjalnej w świecie Internetu, "Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze" 2017, nr 2, s. 42-52.Niebezpieczeństwa cyberprzestrzeni dla młodzieży. Badania.

 21. Każdy ruch w Internecie zostawia ślad, "Remedium" 2010, nr 7/8, s. 63

 22. Kondracka Marta, Wirtualne relacje dziecko - media elektroniczne : zagrożenia, "Życie Szkoły" 2010, nr 1, s. 5-11

 23. Kozak Stanisław, Patologie komunikowania w Internecie : zagrożenia i skutki dla dzieci i młodzieży. Rec.: Jolanta Makowska "Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze" 2012, nr 7, s. 57-60.Niebezpieczeństwa wynikające z uzależnienia od Internetu

 24. KOziej Sławomir, Oddziaływanie technologii komunikacyjno-informacyjnych na osobowość dzieci "Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane". R. 37 (59), nr 3 (2013/2014), s. 7-14.Pokolenie Y, Z oraz zagrożenia dla dzieci spowodowane nadmiernym korzystaniem z Internetu

 25. Kozłowski, Tomasz, Świt e-analfabety? "Psychologia w Szkole" 2010, nr 4, s. 100-109

 26. Kroker Natalia, O zagrożeniach w sieci, "Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze" 2015, nr 10, s. 33-37

 27. Krzyżak-Szymańska, Ewa, Wychowanie dzieci do korzystania z nowych mediów, "Remedium" 2015, nr 9 s. 1-2.Przedstawienie najważniejszych zagrożeń związanych z użytkowaniem nowych mediów przez dzieci oraz praktyczne wskazówki dla rodziców. Funkcje mediów w życiu dziecka

 28. Kubala-Kulpińska, Aleksandra, Profilaktyka zagrożeń w cyberprzestrzeni,"Życie Szkoły" 2017, nr 2, s. 29-31. Propozycje działań, które zapewnią uczniom bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni. Wykaz pomocy do bezpiecznego korzystania z Internetu

 29. Kubala-Kulpińska, Aleksandra, Profilaktyka zagrożeń w cyberprzestrzeni,"Życie Szkoły" 2017, nr 2, s. 29-31.Propozycje działań, które zapewnią uczniom bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni. Wykaz pomocy do bezpiecznego korzystania z Internetu

 30. Kujawa Anna, Uzależnienia od komputera i Internetu : czy gry komputerowe to dobra forma spędzania wolnego czasu?, "Wychowanie na Co Dzień" 2010, nr 10/11.Dwa scenariusze zajęć dla uczniów szkół podstawowych (klasy V-VI ) : "Bezpieczne korzystanie z Internetu" i "Uzależnienia od komputera i Internetu - dobre i złe emocje

 31. Kyzioł Agata, Zagrożenia internetowe - jak z nimi walczyć, "Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji" 2010, nr 1, s. 30-35, 38. Rozpowszechnianie nielegalnych treści. Nielegalne uzyskiwanie danych. Włamania sieciowe. Sekciarze, pedofile i inne osoby, na kontakt z którymi może być narażony użytkownik Internetu.

 32. Łuczak, Anna, Tożsamość w sieci - w sieci tożsamości "Remedium" 2011, nr 10, s. 26-27

 33. Malesa, Wojciech, Wirtualny seks za prawdziwe pieniądze : o prostytucji nieletnich, "Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze" 2010, nr 7, s. 17-20

 34. Maryl-Wójcik, Małgorzata, Hazard online wśród dzieci i młodzieży "Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze" 2014, nr 9, s. 18-27.Specyfika i aspekty prawne hazardu online. Uzależnienie od niego dzieci i młodzieży. Działalność Fundacji Dzieci Niczyje

 35. Michniuk, Anna, Dziecko w sieci, czyli o bezpieczeństwie w praktyce : scenariusz zajęć dla klasy II, "Życie Szkoły" 2015, nr 1, s. 38-40

 36. Morbitzer Janusz, Medialny świat a intelektualny potencjał współczesnych uczniów, "Wychowanie na Co Dzień" 2015, nr 4, s. 9-14.Spojrzenie na współczesne młode pokolenie w kontekście użytkowników sieci. Autor zadaje pytanie, czy staje się ono przez to bardziej inteligentne czy może jest odwrotnie

 37. Mysior Radosław, Agresja elektroniczna : program zajęć dla uczniów, "Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze" 2013, nr 10, s. 29-34.Niebezpieczeństwa wynikające z niewłaściwego korzystania z sieci. Projekt programu skierowanego do uczniów klas VI szkoły podstawowej

 38. Mysior Radosław, Dwa światy - cyfrowi tubylcy, cyfrowi imigranci. Cz. 2, "Remedium" 2014, nr 10, s. 8-9.Dziesięć "cyfrowych złudzeń" o wykorzystaniu komputerów i nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych w szkole według M. Trucano - eksperta Banku Światowego w dziedzinie nowych technologii i edukacji

 39. Mysior Radosław, Flaming "wojna" na słowa, "Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze" 2012, nr 9, s. 31-35.Werbalne zachowania agresywne współczesnej młodzieży w rzeczywistości wirtualnej

 40. Mysior Radosław, Grooming - uwodzenie dzieci w Internecie, "Remedium" 2012, nr 9, s. 4-5.Etapy Groomingu oraz skutki wykorzystywania seksualnego dzieci przez Internet

 41. Mysior, Radosław, Gry komputerowe : czy to tylko zabawa? "Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze" 2012, nr 10, s. 28-32.Niebezpieczeństwa dla rozwoju młodego człowieka wynikające z nierozważnego korzystania z brutalnych gier komputerowych

 42. Mysior, Radosław, Sexting - niebezpieczna strona nowych mediów, "Remedium" 2015, nr 6, s. 6-8

 43. Mysior, Radosław, Uzależnienia behawioralne - homo tabletis Remedium" 2015, nr 12, s. 28-30.Uzależnienie dziecka od internetu, gier komputerowych, urządzeń elektronicznych. Objawy zachowań uzależniających. Postępowanie rodziców w przypadku, kiedy ich dziecko nadmiernie korzysta z urzadzeń mobilnych i dostępu do Internetu.

 44. Okuniewska Jolanta, Facebook sposobem na... "Głos Nauczycielski" 2014, nr 32/33, s. 19.Media społecznościowe.

 45. Pawelec, Lidia, Internet - kreatywne narzędzie wspomagania edukacji na etapie wczesnoszkolnym "Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane" R. 39 (61), nr 2 (2015/2016), s. 7-15

 46. Penkowska Grażyna, Świat multimediów, rozm. przepr. Kamila Olga Stępień, "Wychowanie w Przedszkolu" 2016, nr 8, s. 14-17

 47. Peter Tadeusz, Czy cyfrowa panika jest uzasadniona? "Nowa Szkoła" 2014, nr 1, s. 24-26

 48. Polcyn Sylwia, Cyberzagrożenia dla dzieci i młodzieży, "Remedium" 2017, nr 9, s. 28-29 Cyberstalking - uporczywe nękanie. Negatywne konsekwencje dla osoby doświadczającej nękania w sieci. Rola i zadania rodziców oraz szkoły w rozpoznawaniu i przeciwdziałaniu nękaniu.

 49. Polcyn-Matuszewska, Sylwia Bezpieczeństwo dzieci w sieci, "Remedium" 2015, nr 4, s. 10-11.Formy agresji elektronicznej. Oferty pomocy - strony internetowe, które zajmują się bezpieczeństwem dzieci i młodzieży w sieci. Przykładowe filtry ograniczające dostęp dziecka do niebezpiecznych treści w Internecie. Aplikacje na telefon komórkowy

 50. Polcyn-Matuszewska, Sylwia, Bezpieczeństwo dzieci w sieci, "Remedium" 2015, nr 4, s. 10-11. Formy agresji elektronicznej. Oferty pomocy - strony internetowe, które zajmują się bezpieczeństwem dzieci i młodzieży w sieci. Przykładowe filtry ograniczające dostęp dziecka do niebezpiecznych treści w Internecie. Aplikacje na telefon komórkowy.

 51. Polcyn-Matuszewska, Sylwia, Bezpieczeństwo dzieci w sieci, "Remedium" 2015, nr 4, s. 10-11.Formy agresji elektronicznej. Oferty pomocy - strony internetowe, które zajmują się bezpieczeństwem dzieci i młodzieży w sieci. Przykładowe filtry ograniczające dostęp dziecka do niebezpiecznych treści w Internecie. Aplikacje na telefon komórkowy.

 52. Przygoda Anna, Problemy wychowania dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w czasach dynamicznych przemian, "Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane", R. 39 (61), nr 3 (2015/2016), s. 11-18.Wpływ współczesnych mediów na rozwój i funkcjonowanie dziecka.

 53. Pyżalski, Jacek, Nowe media i nastolatki, "Remedium" 2017, nr 7/8, s. 8-10. Zagrożenia i szanse jakie stwarza dostęp do Internetu dla nastolatków. Typologia zagrożeń związanych z użytkowaniem nowych mediów. Wnioski dla praktyki wychowawczej i profilaktycznej

 54. Ratajek, Aneta, Uczeń z dysleksją w Internecie - zagrożenia i perspektywy rozwoju "Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane", R. 35 (57), nr 1 (2011/2012), s. 49-57

 55. Róziewicz, Grażyna, Dzieci sieci - specyfika pokolenia, "Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze" 2011, nr 1, s. 12-24

 56. Saternus-Maj, Maria, Ratujmy tabletowe dzieci, "Głos Nauczycielski". 2017, nr 51/52, s. 26.Wpływ zbyt wczesnego używania komputera i innych urządzeń elektronicznych na rozwój małych dzieci. Propozycje zajęć i zabaw dla rodziców rozwijających zmysły i zdolności ich dzieci

 57. Scenariusz zajęć dla rodziców dzieci w wieku wczesnoszkolnym, "Remedium" 2015, nr 9, s. 5-6. Temat - Moje dziecko bezpieczne w sieci

 58. Schiano, Diane J., Rodzice cyfrowych dzieci, "Charaktery" 2017, nr 10, s. 36-[39]. Bezpieczeństwo dzieci w świecie nowych technologii.

 59. Sierpniak, Agnieszka, Zagrożenia związane z korzystaniem przez dzieci z Internetu "Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane", R. 37 (59), nr 3 (2013/2014), s. 34-42.Przemoc rówieśnicza. Zagrożenia płynące z Internetu, przeciwdziałanie zagrożeniu. Wsparcie dorosłych zapewniające bezpieczeństwo.

 60. Skura Piotr, Jedna fotka, duża krzywda : internauci pomagają w walce z pornografią dziecięcą w sieci "Głos Nauczycielski" 2015, nr 16, s. 9

 61. Smoter, Barbara, Bezpiecznie(j) w sieci? "Remedium", 2012, nr 9, s. 1-3

 62. Sochocka, Kinga, Scenariusz zajęć dla młodzieży, "Remedium" 2017, nr 7/8, s. 11-13.Scenariusze zajęć dotyczące zagrożeń i potencjalnych korzyści związanych z używaniem mediów elektronicznych oraz rozwijania umiejętności racjonalnego z nich korzystania

 63. Sochocka, Kinga, Scenariusze zajęć psychoedukacyjnych : (dla klas I-III szkół podstawowych), "Remedium" 2015, nr 9 s. 3-5.Zajęcia dotyczą zasad świadomego użytkowania Internetu i związanych z tym zagrożeń. Tematy zajęć: Z Internetem za pan brat ! ; Dobre wychowanie w sieci.

 64. Sochocka, Kinga, Scenariusze zajęć psychoedukacyjnych dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych : (dla klas I-III szkół podstawowych), "Remedium" 2015, nr 12.Dwa scenariusze zajęć przystosowane na potrzeby pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych : wersja dla dzieci z zaburzeniami zachowania oraz dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Powstały one na podstawie scenariusza zajęć pt. "Z Internetem za pan brat ! i " Poznajemy Internet" opublikowanych na łamach "Remedium" we wrześniu 2015 r s. 3-6

 65. Spitzer, Manfred, Ofiary cyfrowej demencji, rozm. przepr. Andrzej Lipiński, "Charaktery" 2013, nr 11, s. 66-69.Rozmowa z Manfredem Spitzerem, psychiatrą i neurobiologiem, na temat długofalowych skutków korzystania z nowoczesnych technologii i mediów oraz negatywnych konsekwencji intensywnego obcowania z mediami elektronicznymi dla zdrowia i psychiki młodych ludzi

 66. Szewczyk-Kowalewska, Irena , Społeczne konsekwencje cyberprzemocy i deficytów emocjonalnych uczniów, "Nowa Szkoła". 2017, nr 5, s. 24-35. Cyberprzemoc jako swoiste przeniesienie przemocy występującej w życiu realnym do świata wirtualnego. Zjawiska stalkingu oraz cyberstalkingu wśród dzieci i młodzieży. Rola szkoły w działaniach profilaktycznych.

 67. Teodorczyk Marcin, Youtuberzy i pani Baśka, która bardzo przeklina, "Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze" 2014, nr 8, s. 62-64

 68. Teodorczyk, Marcin, "Czelendże", czyli internetowe wyzwania, "Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze" 2016, nr 4, s. 62-64

 69. Teodorczyk, Marcin, Hejting jako niechlubny trend w komunikacji rówieśniczej, "Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze" 2015, nr 7, s. 60-62

 70. Teodorczyk, Marcin, Seksting : tylko nikomu nie pokazuj moich zdjęć..., "Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze" 2015, nr 5, s. 61-63

 71. Tłuściak-Deliowska, Aleksandra, Funkcjonowanie Internetu w kreowaniu zachowań agresywnych wśród młodzieży, "Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze" 2012, nr 8, s. 30-34.Wykorzystanie nowych technologii komunikacyjnych przez nastolatków - motywy i negatywne skutki

 72. Trzciński, Krzysztof, Wyrzucić pedofilię z sieci, "Głos Nauczycielski" 2016, nr 7, s. 9. Bezpieczny internet - strona internetowa Dyżurnet.pl, gdzie można zgłaszać anonimowo potencjalnie nielegalne treści w internecie

 73. Urbanek, Bogdan, Pokolenie elektronicznych mediów, "Wychowanie na Co Dzień" 2011, nr 9, s. 26-28

 74. Van Laere, Karolina, Nowe media wśród dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych "Remedium" 2015, nr 12.Zagrożenia na jakie narażone są dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych i w jaki sposób można im pomóc.

 75. Van Laere, Karolina, Scenariusze warsztatów edukacyjnych dla rodziców dzieci w wieku 10-13 lat, "Remedium" 2014, nr 5, s. 4-8. Scenariusze warsztatów poświęcone zagrożeniom wynikającym z niewłaściwego korzystania z Internetu przez dzieci.

 76. Wójcik Szymon, 10 lat doświadczeń programu „Dziecko w sieci” Fundacji Dzieci Niczyje, "Trendy (czasopismo elektroniczne)" 2014, nr 1, s. 70-73.Zagrożenia dla dzieci wiążące sie z używaniem Internetu. Opis działalności Fundacji Dzieci Niczyje w zakresie zagrożeń cybrenetycznych, opis narządzi edukacyjnych mających za zadanie pomóc nauczycielom przybliżyć uczniom zasady, którymi powinni się kierować podczas pracy w sieci

 77. Zając Dorota, Komputer - przyjaciel czy wróg przedszkolaka? Wychowanie w Przedszkolu" 2014, nr 2, s. 6-8.Zagrożenia płynące z gier komputerowych. Klasyfikacja gier. Propozycje gier edukacyjnych. Bezpieczny internet.

 78. Zając, Dorota, Zabawa w zabijanie : gry komputerowe a dzieci "Życie Szkoły" 2012, nr 6, s. 16-18.Zagrożenia płynące ze zbyt wczesnego i niekontrolowanego korzystania dziecka z komputera.