Edukacja dla bezpieczeństwa i bezpieczeństwo dzieci
zestawienie tematyczne na podstawie zbiorów
Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej
w Nowym Mieście LubawskimOprac. Aneta Bielaszka
30.01.2014 r. 

Książki

 1. Bogacka-Osińska Bogumiła, Łazuchiewicz Danuta, Bądź bezpieczny na drodze. Karta rowerowa [szkoła podstawowa 4-6]. Scenariusze lekcji, karty pracy, Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2005. (syg. 30279)

 2. Bogacka-Osińska Bogumiła, Wychowanie uczniów klas początkowych dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Teoria i praktyka, Kraków, "Impuls", 2009. (syg. 32794)

 3. Duval Christine, Plaisant Isabelle, Uwaga dziecko ! Wypadki w domu, zapobieganie i pierwsza pomoc, Warszawa, "W.A.B.", 1995. (syg. 27752)

 4. Edukacja wobec zagrożeń rozwoju i bezpieczeństwa dzieci, pod red. Sabiny Guz, Jolanty Andrzejewskiej, Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii-Curie-Skłodowskiej, 2008. (syg. 32989)

 5. Klus-Stańska Dorota, Nowicka Marzena, Bezpieczeństwo dzieci. Scenariusze zajęć dla rodziców i nauczycieli, Kraków, "Impuls", 2002. (syg. 30591)

 6. Kruszko Krzysztof, Pedagogiczne aspekty bezpieczeństwa dzieci w wieku wczesnoszkolnym, Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii-Curie-Skłodowskiej, 2010. (syg. 32847)

 7. Kształcenie i wychowanie młodzieży na rzecz bezpieczeństwa. Poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli, pod red. Tadeusza Siudy, Warszawa, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam", 2007. (syg. 31719)

 8. Marciniak Zbigniew, Przybylski Wojciech, Podstawa programowa z komentarzami. T. 8 , Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum, Warszawa, Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2009. (syg. 32465)

 9. Mayer John, Bezpieczna i przyjazna szkoła [w:] Nauczanie w praktyce. T. 2 , red. Andrzej Janowski, Warszawa : C ODN, cop. 2010. (syg. 33634)

 10. Niewola Dorota, Chcę być bezpieczny!, Kraków, "Impuls", 2004. (syg. 30983)

 11. Sytuacje kryzysowe w szkole. Praca zbiorowa, pod red. Katarzyny Koszewskiej i Małgorzaty Taraszkiewicz, Warszawa : Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2007. (syg. 33038)

 12. Taraszkiewicz Małgorzata, Bezpieczna i przyjazna szkoła, Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2009. (syg. 32525)

 13. Wielość obszarów we współczesnej pedagogice specjalnej, pod red. Zofii Palak, Doroty Chimicz, Agnieszki Pawlak, Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2012. (syg. 33716)

 14. Zajączkowski Krzysztof, Program profilaktyczno-wychowawczy dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej, Kraków, "Impuls", 2002. (syg. 29653)

Czasopisma

 1. Bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne dzieci i młodzieży. Rodzicu, warto, żebyś wiedział, Łódź, Regionalne Centrum Polityki Społecznej, 2008, Rec.: Rafał Osiński "Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze" 2009, nr 2, s. 63-64. Problemy współczesnych dzieci i nastolatków oraz błędy wychowawcze rodziców.

 2. Bogacka-Osińska Bogumiła, Bezpieczeństwo dziecka w wieku przedszkolnym, "Wychowanie w Przedszkolu", 2009 nr 3, s. 9-12. Niebezpieczeństwa, na jakie narażone są najmłodsze dzieci.

 3. Bogacka-Osińska Bogumiła, Edukacja dla bezpiecznego życia, "Życie Szkoły", 2009 nr 6, s. 12-16. Ogólne omówienie problematyki bezpieczeństwa w edukacji wczesnoszkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa dzieci na drogach.

 4. Bogacka-Osińska Bogumiła, Edukacja dla bezpiecznego życia i rozwoju dziecka w warunkach współczesnej cywilizacji, "Wychowanie na Co Dzień", 2011 nr 9. Miejsce edukacji dla bezpieczeństwa życia i rozwoju w podstawie programowej. O bezpieczeństwie w domu i gospodarstwie domowym oraz w szkole/przedszkolu.

 5. Cybulska Emilia, Bezpieczeństwo w przedszkolu, Wychowanie w Przedszkolu, 2013 nr 9, s. 5-9. Wdrażanie świadomości bezpieczeństwa. Co grozi najmłodszym.

 6. Dela Małgorzata, Bezpieczeństwo dziecka, "Wychowanie w Przedszkolu", 2008 nr 2, s. 44-45. Założenie kącika Bezpieczeństwo w przedszkolu nr 9 w Rybniku, pomysłem na zaszczepienie wśród dzieci właściwych zachowań w sytuacjach zagrożenia.

 7. Falkiewicz-Szult Małgorzata, Bezpieczny przedszkolak, "Wychowanie w Przedszkolu", 2005 nr 9, s. 20[532]-22[534]. Program profilaktyczny "Obce Ręce".Cele programu i sposoby pracy z dziećmi.

 8. Garstka Emilia, Pogorzelska Marta, Gdy potrzebna pierwsza pomoc, "Wychowanie w Przedszkolu" 2011 nr 7, s. 59-60. Nauka pierwszej pomocy w Miejskim Przedszkolu nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szewczyka Dratewki w Chodzieży (wspólna nauka dzieci pełnosprawnych z niepełnosprawnymi, współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym - np. ratownikami medycznymi, Strażą Pożarną, Policją).

 9. Górkowski Krzysztof, Konaszewski Karol, Bezpieczeństwo dzieci na stadionach piłkarskich, "Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze", 2011 nr 8, s. 47-51. Zagadnienia dotyczące m.in. przyzwolenia na chodzenie na mecze dzieci bez opieki, poziomu poczucia bezpieczeństwa na stadionie czy deklarowanej chęci zabrania dziecka bądź młodszego rodzeństwa na mecz.

 10. Gromotowicz-Celińska Wiesława, Bezpieczny przedszkolak, "Wychowanie w Przedszkolu", 2008 nr 10, s. 53-55. Przedszkole nr 9 w Warszawie. Realizacja programu "Bezpieczne dziecko wprzedszkolu, w domu i na ulicy". Cele programu. Temat zajęć: Podróżujemy w foteliku.

 11. Jak się troszczyć o bezpieczeństwo dziecka. Rozmowa z podinspektorem, dr Mariuszem Sokołowskim, rzecznikiem komendanta głównego policji, rozm. przepr. Małgorzata Narożnik, "Wychowanie w Przedszkolu", 2008 nr 3, s. 16-[21]. Działania podejmowane przez policję w celu zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa oraz włączenia się w edukację przedszkolną i szkolną, mającą na celu uświadomienie istniejących zagrożeń.

 12. Jałowiecka Aneta, W trosce o bezpieczeństwo emocjonalne uczniów dyslektycznych, "Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane", R. 32 (54), nr 3 (2008/2009), s. 46-57.O potrzebie wykrywania dysleksji w okresie wczesnoszkolnym. Akceptacja tych dzieci w klasie szkolnej. Problemy emocjonalne dzieci dyslektycznych.

 13. Jastrzębska Lidia, Nowy przedmiot - bezpieczeństwo, "Nowa Szkoła", 2008 nr 10, s. 4.Wprowadzenie od 2009 roku do szkół nowego przedmiotu - edukacja dla bezpieczeństwa.

 14. Kamieniowska Renata, Bezpieczny przedszkolak, "Wychowanie w Przedszkolu" 2006, nr 10, s. 37-39. Wyrobienie u dzieci odruchu nieufności wobec nieznajomych-obcych. Cykl zajęć pod hasłem Obcy niebiezpieczny.

 15. Kołoło-Gruszka Aleksandra, Żyj bezpiecznie, "Wychowanie w Przedszkolu", 2009 nr 8, s. 40-41. Konspekt zajęć przedszkolnych z udziałem 6 osób dorosłych, na temat zasad bezpiecznego zachowania w domu, na placu zabaw i na ulicy.

 16. Kossakowska Karolina, Co zagraża najmłodszym?, "Wychowanie w Przedszkolu", 2012 nr 6, s. 42-45. Bezpieczeństwo dziecka przedszkolnego. Profilaktyka kontaktu z dorosłymi.

 17. Leszczyk Karolina, Na ratunek maluchowi, "Wychowanie w Przedszkolu", 2011 nr 8, s. 60-63.Wskazówki dla rodziców i nauczycieli w przedszkolu jak pomóc dziecku w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia (np. skaleczenie, złamanie, zadławienie, utrata przytomności).

 18. Lipka Maria, Baśnie w profilaktyce zagrożeń, "Wychowanie w Przedszkolu", 2008 nr 5, s. 38-40. Przygotowanie dziecka przedszkolnego do samodzielnego, aktywnego obcowania z książką. Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa. Program "Baśnie w profilaktyce zagrożeń społecznych" - przeznaczony dla dzieci 5-, 6-letnich.

 19. Merchel Katarzyna Melania, Nasza ratownicza ekipa, "Wychowanie w Przedszkolu", 2012 nr 1, s. 59. Zajęcia z zakresu bezpieczeństwa i Pierwszej Pomocy w Przedszkolu Miejskim nr 130 w Łodzi.

 20. Musielak Beata, Potrzebna pomoc, "Wychowanie w Przedszkolu", 2011 nr 8, s. 38-40. Ćwiczenia z ratownictwa medycznego (I Pomocy) zorganizowane dla dzieci w Przedszkolu Publicznym w Rydzynie.

 21. Pacha Katarzyna, W krainie śnieżynek i bałwanków, "Wychowanie w Przedszkolu", 2013 nr 1, s. 37-38. Konspekt. Uwrażliwienie dzieci na bezpieczeństwo podczas zabaw na śniegu. Quiz dotyczący Królowej Śniegu H. C. Andsersena. Zabawy śnieżynek i bałwanków. Grupy 5- i 6-latków.

 22. Pankowska-Koc Katarzyna, Kędracka Ewa, Bezpieczeństwo w szkole..., "Meritum", 2010 nr 4, s. 2-3. Edukacja dla bezpieczeństwa ma przygotować przyszłe pokolenie do radzenia sobie z różnego rodzaju zagrożeniami.

 23. Parlak Mirosław, Zyzik Elżbieta, Bezpieczeństwo dzieci na wycieczkach szkolnych, "Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane", R. 32 (54) nr 1 (2008/2009), s. 51-54. Wskazówki dla nauczycieli organizujących wycieczki szkolne. Zadania kierownika wycieczki.

 24. Pawliczak Hanna, Z Pyrkiem bezpieczniej. Projekt edukacyjny dla klasy I i oddziału przedszkolnego "0", "Wszystko dla Szkoły", 2007 nr 3, s. 2-6. Projekt edukacyjny składający się z trzech etapów: Bezpieczna droga; Planujemy bezpieczne ferie zimowe; Bezpieczna zabawa. Kontakty z nieznajomymi.

 25. Prus-Wiśniewska Helena, Bezpiecznie za progiem domu i przedszkola, "Wychowanie w Przedszkolu", 2008 nr 5, s. 32-37. Bezpieczne przebywanie dziecka poza domem - osoby nieznajome, miejsca zabaw, zwierzęta, warunki atmosferyczne.

 26. Rafalska Daria, Unikajmy zagrożeń, "Wychowanie w Przedszkolu", 2008 nr 6, s. 50-52. Program autorski "Potrafimy ustrzec się zagrożeń" - profilaktyka i szerzenie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

 27. Rojtek Renata, Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w działaniach straży miejskiej, "Remedium", 2006 nr 9, s. 24-25. Działania prewencyjne, informacyjno-edukacyjne i alternatywne podejmowane przez straż miejską w Warszawie. Wprowadzanie patroli i posterunków szkolnych.

 28. Różański Paweł, Zajęcia z dziećmi nad wodą - bezpieczeństwo i profilaktyka. "Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne", 2009 nr 6, s. 36-39* Najczęściej występujące urazy na kąpieliskach. Podstawowe działania ratownicze. Profilaktyka na terenie kąpielisk.

 29. Rudzińska Zofia, Bezpieczne wakacje, "Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne", 2010 nr 6, s. 41-42 *

 30. Sabat Maria, Szymczak Maja, Bezpieczeństwo naszych dzieci, "Wychowanie w Przedszkolu" 2012 nr 4, s. 51-54. Przepisy przedszkolne dotyczące bezpieczeństwa dzieci podczas ich pobytu w przedszkolu oraz odpowiedzialności rodziców za szkody wyrządzone przez dzieci.

 31. Studenski Ryszard, Ryzyko w szkolnym mundurku, "Psychologia w Szkole", 2006 nr 2, s. 119-124.Wypadki w szkołach - przyczyny oraz co może i powinien zrobić dyrektor, żeby zapewnić uczniom i nauczycielom odpowiednie bezpieczeństwo.

 32. Suprunowicz Iwona, Dziecko w bezpiecznej Sieci, a nie w matni, "Biblioteka w Szkole", 2007 [nr] 5, s. 2-5. Zagrożenia dla młodego internauty. Nauczyciel bibliotekarz, który opiekuje się internetowym centrum informacji multimedialnej, musi wiedzieć, co grozi młodym internautom oraz w jaki sposób zapewnić im bezpieczeństwo.

 33. Talarczyk Tomasz, Audyt fotelikowy. Jak edukować rodziny przedszkolaków w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym?, "Wychowanie w Przedszkolu", 2012 nr 2, s. 56-58."Edukacja fotelikowa" zgodna z przepisami ruchu drogowego dla dzieci przedszkolnych oraz ich rodziców.

 34. Talarczyk Tomasz, Daj się zobaczyć!, "Wychowanie w Przedszkolu, 2012 nr 3, s. 62-63. Zajęcia dotyczące bezpieczeństwa na drodze i w przedszkolu - wychowanie komunikacyjno-drogowe.

 35. Wypyszyńska Jagoda, Smok Edzio i Agatka uczą, jak żyć bezpiecznie. Nieznajomy, Cz. 5, "Życie Szkoły", 2013 nr 5, s. 22. Zajęcia przeznaczone dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej.

 36. Wypyszyńska Jagoda, Smok Edzio i Agatka uczą, jak żyć bezpiecznie. Pożar, Cz. 3, "Życie Szkoły" 2013 nr 3, s. 28-29. Zajęcia przeznaczone dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej.

 37. Wypyszyńska Jagoda, Smok Edzio i Agatka uczą, jak żyć bezpiecznie. Prąd. Cz. 11, "Życie Szkoły", 2013 nr 11, s. 20

 38. Zanachowska Justyna, Obcemu mówię NIE, "Wychowanie w Przedszkolu", 2010 nr 9, s. 46-[47]. Konspekt zajęć otwartych w Przedszkolu w Wilczy dotyczących bezpieczeństwa i ostrożności w kontaktach z obcymi, nieznajomymi osobami.

 39. Zyzik Elżbieta, Parlak Mirosław, Bezpieczeństwo dzieci w ruchu drogowym, "Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane", R. 32 (54) nr 1 (2008/2009), s. 47-50. Przykłady niebezpiecznych zachowań dzieci, na które należy zwrócić uwagę w procesie nauczania (etap wczesnoszkolny).

 40. Żogała Maria, Bezpieczny przedszkolak, "Wychowanie w Przedszkolu", 2007 nr 8, s. 28-30. Propozycja zajęć dla dzieci przedszkolnych na temat zachowania zasad bezpieczeństwa i higieny w domu i środowisku.

 41. Żontow Ewa, Bezpieczna dzielnica. Projekt edukacyjny, "Wszystko dla Szkoły", 2005 nr 1, s. 16-17.Celem projektu jest zbadanie bezpieczeństwa w dzielnicy. Do realizacji w szkole podstawowej.