Spotkanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy 4.10.2018

Dnia 4 października w PCRE, Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej w Nowym Mieście Lubawskim odbyło się spotkanie inaugurujące pracę sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy powiatu nowomiejskiego w roku szkolnym 2018/2019. Po rozpoznaniu potrzeb bibliotekarze wybrali jako tytuł pracy sieci „Inspiracje są wśród nas – promocja czytelnictwa”. Pani Aneta Bielaszka z Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej przeprowadziła szkolenie „Prawo autorskie: co wolno, a co nie wolno?” Spotkanie sprzyjało integracji i wspólnej wymianie doświadczeń zawodowych. Dziękujemy za liczne przybycie na spotkanie.

Warsztaty "Mirabelka - kiełkująca historia"

W ramach oficjalnych obchodów 100-lecia Niepodległości Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Nowym Mieście Lubawskim bierze udział w akcji czytelniczej „Mirabelka – kiełkująca historia”. Zapraszamy do udziału w warsztatach literacko-plastycznych na podstawie książki Cezarego Harasimowicza.
Celami akcji są:
• promocja czytelnictwa;
• rozbudzanie zainteresowania historią Polski;
• zwiększenie świadomości na temat wydarzeń związanych z wojną;
• włączenie społeczności do świętowania 100-lecia Niepodległości.
Organizatorem akcji jest Barbara Maria Morawiec, red. Nacz. Serwisu Lustro Biblioteki (www.lustrobiblioteki.pl). Natomiast współorganizatorem akcji jest Wydawnictwo Zielona Sowa.

Czytaj więcej: Warsztaty "Mirabelka - kiełkująca historia"

Spotkanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy 12.06.2018 r.

Dnia 12 czerwca 2018 roku w Zespole Szkół im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku odbyło się spotkanie podsumowujące działalność sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy powiatu nowomiejskiego. Z gromadzonych bibliotekarzy przywitała pani dyrektor w/w placówki Pani Krystyna Wójcik-Wiśniewska. Następnie Lucyna Lewon odczytała sprawozdanie z działalności sieci w roku szkolnym 2017/2018, a zaplanowana prelekcję na temat zainteresowań czytelniczych wynikających z właściwości wieku wygłosiła nauczyciel bibliotekarz tejże szkoły pani Anna Zięba. nauczyciele bibliotekarze zwiedzili także bibliotekę szkolną Zespołu Szkół im. W. Jagiełły w Kurzętniku. Dziękujemy za spotkanie.

Czytaj więcej: Spotkanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy 12.06.2018 r.

Spotkanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy

Dnia 13 marca odbyło się kolejne spotkanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy powiatu nowomiejskiego. Dzięki uprzejmości dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku pana Mirosława Wodary i nauczycieli bibliotekarzy pani Alicji Wądołowskiej i pani Anny Szramowskiej spotkanie odbyło się w sali komputerowej szkoły.  Nauczyciele bibliotekarze wzięli udział w szkoleniu z zakresu wykorzystania TIK w edukacji p.t. „Mini komiks z ToonyTool” oraz wymieniali doświadczenia i pomysły na promocję czytelnictwa.  Dziękujemy za udział w spotkaniu.

Czytaj więcej: Spotkanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy