Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z autyzmem

We wtorek 21 listopada 2017 r. w Zespole Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim przy ul. Tysiąclecia 33 odbyło się pierwsze spotkanie GRUPY WSPARCIA  dla rodziców dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera. Serdecznie dziękuję Pani Dyrektor Renacie Szwarc, Pani Marlenie, Panu Krzysztofowi i Paniom z obsługi za wszelką pomoc!
Na spotkaniu było obecnych pięcioro Rodziców. Czas przewidziany na spotkanie minął nam bardzo szybko, gdyż wszyscy chętnie dzielili się swoimi doświadczeniami, przeżyciami i spostrzeżeniami. Dziękuję Rodzicom za otwartość i aktywny udział!

Wspólnie ustaliliśmy, że będziemy spotykać się raz w miesiącu na dwie godziny. Kolejne spotkanie odbędzie się 19 grudnia 2017 r. o godzinie 16.00 w siedzibie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Mieście Lubawskim przy ul. 3 Maja 25. Spotkanie styczniowe zaplanowaliśmy na 23 stycznia 2018 r.
Zapraszamy wszystkich chętnych rodziców, u których dzieci zdiagnozowano autyzm lub zespół Aspergera, do uczestnictwa w GRUPIE WSPARCIA!
W miarę możliwości nowe osoby proszę o wcześniejszy kontakt pod numerem telefonu (56) 47 260 38 (sekretariat Poradni).
Do zobaczenia!    
Teresa Podolak