Dyrektorzy Przedszkoli i Szkół Powiatu Nowomiejskiego                              

Szanowni Państwo,
Z radością zawiadamiamy, że w dniu 14 grudnia 2017 roku zgodnie z Zarządzeniem nr 87/2017 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie otrzymaliśmy wskazanie do wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczeń o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania, orzeczeń o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dla dzieci i uczniów niewidomych oraz słabowidzących.
W związku powyższym prosimy o przekazanie informacji rodzicom oraz nauczycielom, iż ww. dzieci/uczniów należy zgłaszać do Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim, a nie do PCRE w Iławie.

Zaświadczenie lekarskie dotyczące przyznania kształcenia specjalnego lub wczesnego wspomagania dziecka dla dziecka/ucznia z uszkodzonym wzrokiem jest do pobrania na naszej stronie internetowej ppp-nml.pl w zakładce „Druki do pobrania” - zaświadczenie lekarskie słuch/wzrok.                             
                   
Dyrektor PCRE
Iwona Krajewska