Spotkanie Sieci współpracy i samokształcenia „Autyzm i Zespół Aspergera”

W dniu 15.02.2018 r. odbyło się kolejne spotkanie Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli pracujących z uczniami z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.
Dziękujemy Panu Dyrektorowi Zbigniewowi Domżalskiemu za goszczenie nas w Zespole Szkół Podstawowej i Muzycznej, a także Pani Marlenie Jaroszek i Panu Krzysztofowi Lange za wszelką pomoc!
Na spotkaniu została zaprezentowana akcja edukacyjna Fundacji SYNAPSIS i Fundacji Orange, pt. „Poznaj Marię - dziewczynkę, która lubi mieć plan". Celem tej akcji jest budowanie świadomości na temat autyzmu w szkołach oraz uwrażliwienie uczniów na odmienność osób z autyzmem.

Na stronie Fundacji Synapsis dostępne są materiały edukacyjne i gotowe scenariusze zajęć dla uczniów w wieku od 7 do 16 lat, z podziałem na trzy grupy wiekowe. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych nauczycieli do zapoznania się z tymi materiałami  oraz do realizacji zajęć z uczniami. Może to być świetna propozycja na kwiecień – miesiąc świadomości autyzmu. Link do materiałów: http://www.synapsis.org.pl/kampanie-akcje/poznaj-marie
Kolejne spotkanie Sieci „Autyzm i Zespół Aspergera” odbędzie się 15 marca 2018 r. od godz. 16.30.