22 listopada jest Międzynarodowym Dniem Świadomości Jąkania
Jąkanie jest statystycznie najczęściej  występującym i jednym z bardziej przykrych zaburzeń mowy. Badania podają, że na świecie jąka się ok. 40 mln ludzi – w Polsce ok. 400 tyś. Wyraźna jest przewaga jąkających się chłopców w proporcji 10:1. Jąkanie polega na przerywaniu toku mowy przez nieskoordynowane ruchy mięśni fonacyjnych, oddechowych i artykulacyjnych.

Trudności mogą występować na początku lub w trakcie mówienia.
Objawami niepłynności mówienia są:

 • powtórzenia pojedynczych głosek, sylab, słów, części zdań
 • przeciąganie głosek
 • blokowanie
 • poprawki
 • zbyt szybkie mówienie
 • zbyt wolne mówienie
 • nierytmiczne mówienie
 • unikanie trudnych słów, zastępowanie je innymi, łatwiejszymi.
 • Jąkanie jest sytuacyjne, wiąże się z obecnością innych ludzi.
 • Bardzo ważne w terapii jąkania jest wykluczenie podłoża organicznego.    
 • Osoba jąkająca się mówi płynnie w samotności i prawie nigdy nie jąka się podczas śpiewania lub mówienia tekstów wyuczonych na pamięć.
 • Objawy jąkania nasilają się w sytuacjach, gdy osoba musi wypowiedzieć się przed większym audytorium.
 • Zaburzeniu płynności mowy towarzyszą:
 • czerwienienie się
 • blednięcie
 • pocenie
 • przyspieszone bicie serca
 • ruchy głowy, marszczenie różnych części twarzy
 • drganie części twarzy
 • wysuwanie języka
 • drżenie lub załamywanie się głosu
 • zbędne ruchy ramion, nóg lub torsu.

Terapeutki mowy - logopedzi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w PCRE udzielają pomocy dzieciom, młodzieży oraz rodzicom w zakresie  terapii zaburzeń płynności mowy.