V POWIATOWY KONKURS LOGOPEDYCZNY
W maju 2020 r. Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim zorganizowało V Powiatowy konkurs logopedyczny pt. „Moja książka logopedyczna”. W konkursie wzięło udział 21 osób.
Zadanie uczestników polegało na zaprojektowaniu i zilustrowaniu okładki książki logopedycznej. Na okładce prócz ilustracji miał być zamieszczony wymyślony przez autora pracy tytuł książki, autor i nazwa wydawnictwa. Książka mogła dotyczyć np. realizacji tych głosek nad którymi obecnie dziecko pracuje z logopedą lub pracowało w przeszłości.

Do konkursu na terenie placówek oświatowych mogli przystąpić uczniowie, którzy uczęszczali w przeszłości na terapię logopedyczną w szkole i obecni uczestnicy terapii logopedycznej prowadzonej przez logopedów na terenie szkół oraz dzieci w wieku przedszkolnym objęte zajęciami logopedycznymi w placówce.
Z uwagi na stan epidemii zmieniono formułę konkursu tradycyjnego na e-konkurs. Uczestnicy przygotowywali jak zwykle prace plastyczne w domu, fotografowali wykonane dzieło i zdjęcie przesyłali na adres elektroniczny PCRE. Organizatorzy przygotowany pakiet prac posegregowany zgodnie z kryteriami ustalonymi w regulaminie przesłali z użyciem komunikatora Messenger członkom JURY i pocztą elektroniczną otrzymali zwrotne karty z ocenami. Z wynikami konkursu za pomocą poczty elektronicznej zostali zapoznani uczestnicy konkursu oraz ich logopedzi w dniu 15.06.2020 r.
Prace konkursowe oceniała komisja JURY w składzie:
Natalia Reszka –specjalista ds. plastyki Miejskie Centrum Kultury w Nowym Mieście Lubawskim- przewodnicząca
Iwona Krajewska- dyrektor Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji
Hanna Karczyńska – plastyk hobbysta, pedagog Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji
Wyłoniono następujących laureatów konkursu:
Kategoria I - dzieci od 3 lat do 5 lat:
I miejsce: Grzesiak Jan, Przedszkole Kogucik w Kurzętniku/ 3,7 lat
II miejsce: Zielińska Julia, Przedszkole Kogucik w Kurzętniku/ 4,1 lat
III miejsce: Ławicka Marta, Przedszkole Kogucik w Kurzętniku/ 5,0 lat
Kategoria II - dzieci od od 5 lat i 1 miesiąca do ukończenia oddziału przedszkolnego:
I miejsce:
Danielewski Gabriel, SP Skarlin, oddział przedszkolny
Kołpacka Nina, SP im Władysława Jagiełły w Kurzętniku/ oddział przedszkolny
II miejsce:
Orzeł Jan, SP im Jana Pawła w Jamielniku, oddział przedszkolny
Zwolińska Julia, Przedszkole Kogucik w Kurzętniku/ oddział
III miejsce: Jakubowski Oliwier, SP im Orła Białego w Brzoziu Lubawskim
Kategoria III - uczniowie klas I-III:
I miejsce: Golmanowska Joanna, SP Skarlin, klasa I
II miejsce – Golmanowski Jan, SP Skarlin, klasa II
III miejsce - Kołpacka Lena, SP im Władysława Jagiełły w Kurzętniku, klasa III
Kategoria IV - uczniowie klas IV – VII:
I miejsce: Mężykowska Daria, SP im Orła Białego w Brzoziu Lubawskim, klasa VI
II miejsce: Waruszewski Piotr, SP im Orła Białego w Brzoziu Lubawskim, klasa VII
Wyróżnienia:
Klein Martyna, SP Skarlin, oddział przedszkolny
Rzemińska Weronika, SP im Władysława Jagiełły w Kurzętniku/ oddział przedszkolny
Rzemiński Wojciech, SP im Władysława Jagiełły w Kurzętniku/ oddział przedszkolny
Waruszewska Amelia, SP im Orła Białego w Brzoziu Lubawskim, klasa II
Waruszewski Patryk, SP im Orła Białego w Brzoziu Lubawskim, klasa II
Nagrody dla wszystkich laureatów i osób wyróżnionych oraz pozostałych uczestników konkursu ufundowało Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim. Dyplomy ufundował, zaprojektował i wykonał organizator konkursu.
Z uwagi na szczególne okoliczności laureaci, osoby wyróżnione i pozostali uczestnicy konkursu będą zapraszani indywidualnie po odbiór pamiątkowych dyplomów i nagród do siedziby PCRE w Nowym Mieście Lubawskim. Bardzo nam zależy, by złożyć gratulacje osobiście wszystkim uczestnikom konkursu jeszcze przed zakończeniem roku szkolnego. Mamy nadzieję, że rodzicom uda się tak zorganizować czas, byśmy mogli się spotkać.
W szczególnych przypadkach sposób przekazania dyplomów i upominków będzie uzgodnione indywidualnie z rodzicami i logopedami dzieci/uczniów, którzy przygotowali prace konkursowe.
Serdecznie dziękujemy wszystkim dzieciom i uczniom za udział w konkursie mimo szczególnych okoliczności. Słowa podziękowania kierujemy także do rodziców i szkolnych logopedów.

Galeria