WYNIKI POWIATOWEGO E- KONKURSU PLASTYCZNEGO  Z OKAZJI KWIETNIA – MIESIĄCA WIEDZY NA TEMAT AUTYZMU PT. „POMALUJ MÓJ ŚWIAT NA NIEBIESKO”

    W dniach 29.03.2021r.–22.04.2021 r. z okazji kwietnia – miesiąca wiedzy na temat autyzmu zorganizowany został Powiatowy e-konkurs plastyczny, pt. Pomaluj mój świat na niebiesko. Organizatorem konkursu było Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Mieście Lubawskim, zaś współorganizatorem Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim. Patronat honorowy objął Starosta Nowomiejski Pan Andrzej Ochlak.
Konkurs został ogłoszony na stronie Facebook oraz www Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji  w Nowym Mieście Lubawskim oraz na stronie powiatu nowomiejskiego.  

Do celów konkursu należało:
solidaryzowanie się z osobami z autyzmem w związku ze Światowym Dniem Świadomości Autyzmu, który obchodzimy dn. 2.04.2021 r.;
popularyzacja wiedzy dotyczącej zaburzeń ze spektrum autyzmu wśród dzieci i młodzieży z powiatu nowomiejskiego;
kształtowanie postaw akceptacji i wsparcia wobec osób z autyzmem;
rozwijanie wyobraźni twórczej i ekspresji plastycznej.

    Uczestnikami konkursu były dzieci i uczniowie z powiatu nowomiejskiego. Zostali oni podzieleni na cztery kategorie wiekowe:
dzieci w wieku przedszkolnym;
uczniowie klas I-III;
uczniowie klas IV-VIII;
uczniowie szkół ponadpodstawowych.
    
    Zadaniem uczestnika konkursu było wykonanie pracy plastycznej w dowolnej technice. Praca konkursowa miała przedstawiać wyobrażenie dziecka/ucznia o tym, jak osoby z autyzmem odbierają świat, jak komunikują się, jak spędzają czas, jakie mają zainteresowania, a także jakie są ich potrzeby.
Ogółem wpłynęły 53 prace. W grupie wiekowej dzieci w wieku przedszkolnym zostało nadesłanych 15 prac, w grupie uczniów klas I-III nadesłano 26 prac, w grupie uczniów klas IV-VIII nadesłano 12 prac, natomiast w grupie uczniów szkół ponadpodstawowych nie wpłynęła żadna praca.
Dnia 23.04.2021 r. w Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim zebrała się komisja konkursowa w składzie:  
Iwona Krajewska, dyrektor PCRE w Nowym Mieście Lub.;
Aneta Bielaszka, nauczyciel bibliotekarz PCRE w Nowym Mieście Lub.;
Kinga Ziółkowska, psycholog PCRE w Nowym Mieście Lub.;
Monika Puchniarz, pedagog PCRE w Nowym Mieście Lub.
Zadaniem komisji konkursowej była analiza nadesłanych prac konkursowych zgodnie z regulaminem konkursu. Ocenie podlegało: zgodność pracy z tematem konkursu, oryginalność przedstawienia tematu oraz samodzielność i estetyka wykonania pracy.
    
    Wyłoniono następujących laureatów konkursu w poszczególnych kategoriach:
W kategorii dzieci w wieku przedszkolnym:
I miejsce: Mikołaj Murawski, Szkoła Podstawowa w Kurzętniku, oddział przedszkolny
II miejsce: Olivia Sobczyk, Przedszkole Miejskie w Nowym Mieście Lubawskim, grupa: 5latki
III miejsce: Oliwia Haska, Szkoła Podstawowa w Brzoziu Lubawskim, kl. „O”
Wyróżnienia:
Natalia Kwiatkowska, Szkoła Podstawowa nr 2 w Nowym Mieście Lubawskim, oddział przedszkolny
Aleksander Głowacki, Szkoła Podstawowa nr 2 w Nowym Mieście Lubawskim, oddział przedszkolny

W kategorii uczniów klas I-III:
I miejsce: Franciszek Zalewski, Szkoła Podstawowa nr 3 w Nowym Mieście Lubawskim, kl.I
II miejsce: Lena Martewicz, Szkoła Podstawowa w Bielicach, kl. III;
III miejsce: Julia Dekarska, Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowym Mieście Lubawskim, kl. II
Wyróżnienia:
Filip Mirosław, Szkoła Podstawowa w Brzoziu Lubawskim, kl. II
Aleksander Kowalkowski, Szkoła Podstawowa nr 3 w Nowym Mieście Lubawskim, kl. I

W kategorii uczniów klas IV-VIII:
I miejsce: Lena Zdrojewska, Szkoła Podstawowa w Kurzętniku, kl. IV
II miejsce: Jakub Gross, Szkoła Podstawowa w Bratianie, kl. V
III miejsce: Adrian Zwoliński, Szkoła Podstawowa w Brzoziu Lubawskim, kl. V  
Wyróżnienia:
Dominika Marchlewska, Szkoła Podstawowa w Gwiździnach, kl. IV
Wiktoria Drzewińska, Szkoła Podstawowa w Bratianie, kl. VI

    Przyznano również cztery nagrody specjalne od Pani Dyrektor Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim dla:
- pracy plastycznej wykonanej w grupie przez uczennice Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowym Mieście Lubawskim – Zofię Domżalską kl. I, Helenę Krezymon kl. II, Julię Leyk kl.II oraz Oliwię Brzuszczak kl. III;
- Michała Lendziona, Szkoła Podstawowa nr 2 w Nowym Mieście Lubawskim, kl. III;
- Błażeja Malczuka, Szkoła Podstawowa nr 2 w Nowym Mieście Lubawskim, kl. I;
- Wiktorii Cybulskiej, Szkoła Podstawowa nr 2 w Nowym Mieście Lubawskim, kl. V.
W dniach 27.04.2021r.-29.04.2021r. nastąpi rozdanie nagród uczestnikom konkursu z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. Wszyscy laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez Starostę Nowomiejskiego Pana Andrzeja Ochlaka.  
Koordynatorami konkursu są: Teresa Podolak, Monika Puchniarz i Kinga Ziółkowska
Serdecznie gratulujemy laureatom. Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za udział.
Wkrótce przedstawimy relację fotograficzną z przebiegu konkursu.

Nowe Miasto, 26.04.2021, sporządziły: Monika Puchniarz i Kinga Ziółkowska