REGULAMIN POWIATOWEGO E-KONKURSU PLASTYCZNEGO
Z OKAZJI XXIII edycji Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny
„MŁODOŚĆ-MIŁOŚĆ-MAŁŻEŃSTWO-RODZINA”
 „KREATYWNOŚĆ I WSPÓŁDZIAŁANIE W RODZINIE”

W pędzącym świecie coraz mniej czasu spędzamy ze sobą, z najbliższymi i niejako oddalamy się jednocześnie tęskniąc za czasami naszej młodości, ale zastanówmy się – jaką młodość mają nasze dzieci i czy też będą za nią tak tęskniły?
Mimo trudnej sytuacji epidemiologicznej pragniemy zachęcić dzieci  i uczniów szkół podstawowych powiatu nowomiejskiego wraz z rodzicami do współpracy rodzinnej w domowym zaciszu w ramach obchodów XXII Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny, których hasło przewodnie w 2021 r. brzmi: „MŁODOŚĆ-MIŁOŚĆ-MAŁŻEŃSTWO-RODZINA”.

1.    ORGANIZATOR KONKURSU:
Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim – ul. 3 Maja 25, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie, www.ppp-nml.pl, tel. 56 4726038
2.    IDEA KONKURSU:
Ideą Konkursu jest ukazanie drogi życiowej każdego człowieka od młodości poprzez rodzącą się miłość do tak głębokiej i silnej, która staje się podstawą więzi zmieniającą się w rodzinę. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci/uczniów ze szkół z powiatu nowomiejskiego.
3.    CELE KONKURSU

  • Promowanie obchodów Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny;
  • Promocja  powiatu nowomiejskiego;
  • Promowanie wartości rodziny i więzi międzypokoleniowych w powiecie nowomiejskim;
  • Rozbudzenie zainteresowania historią własnej rodziny;
  • Pogłębianie świadomości dzieci i młodzieży na temat wartości i roli rodziny w życiu człowieka;
  • Rozwijanie wyobraźni twórczej i ekspresji plastycznej;
  • Zachęcenie dzieci, rodziców, opiekunów do twórczej aktywności.

4.    PATRONAT:
Honorowy patronat nad konkursem obejmuje Starosta Nowomiejski Pan Andrzej Ochlak.
5.    INSTYTUCJA PARTNERSKA:
Partnerem w przedsięwzięciu jest Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim.
6.    ZASADY UCZESTNICTWA:
Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie pracy plastycznej w formie kolażu o formacie A1. Do przygotowania pracy można wykorzystać rysunki, zdjęcia, wycinki z gazet, elementy suszu i wszystko to co podpowie rodzinna kreatywność. Premiowane będą te prace które nie będą  miały białych prześwitów papieru. Zależy nam na tym, żeby prace zostały wykonane z wykorzystaniem zdolności plastycznych wszystkich członków rodziny – wspólnie spędzony w ten sposób czas nie będzie czasem straconym.
Temat pracy : „Rodzinne spędzanie czasu od narodzin po starość”.
Ocenie będzie podlegać zgodność pracy z tematem konkursu, oryginalność przedstawienia tematu oraz estetyka wykonania pracy.
Konkurs będzie przebiegał w trzech kategoriach wiekowych (wiek przedszkolny, klasy I-III szkoły podstawowej i klasy IV-VII).
    Wykonaną pracę należy sfotografować i przesłać mailowo na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem „Dni rodziny 2021” najpóźniej  do dnia 11 czerwca do godziny 23.59.
Zdjęcia prac muszą być w wybranym formacie: jpg, jpeg, bmp lub pdf.
W treści maila należy napisać następujące dane:
a)    Nazwisko i imię dziecka/ucznia
b)    Nazwa  przedszkola/szkoły, oddział przedszkolny/klasa
c)    Numer telefonu kontaktowego do rodzica/opiekuna prawnego.             
7.    PODSUMOWANIE KONKURSU:
Komisja konkursowa oceni prace w dniach 14-15.06.2021 r.
Ze względu na epidemię COVID-19 nie będzie uroczystego oficjalnego podsumowania. Laureaci konkursu będą indywidualnie po telefonicznym ustaleniu terminu odbierać nagrody w siedzibie Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji.
Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się w dniu 16.06.2021.
Odbiór nagród odbywać się będzie z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego w od 17 czerwca 2021 r.
Z uwagi na dynamicznie zmieniającą się sytuację epidemiologiczną organizator zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych terminów.

INFORMACJE OGÓLNE:
1.    Przystąpienie do e-konkursu i wysłanie pracy na podany adres mailowy traktowane jest jako uznanie warunków Regulaminu oraz wyrażanie zgody  na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora zgodnie z RODO dla klientów Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim. Zgoda obejmuje zamieszczanie imienia i nazwiska, oznaczenia przedszkola/szkoły i klasy  oraz wizerunku laureata w celu promowania działalności Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim oraz powiatu nowomiejskiego na portalu FB, stronie internetowej PCRE  www.ppp-nml.pl, www.powiat-nowomiejski.pl  oraz w lokalnych mediach.

2.    W przypadku braku podania pełnych danych, np. oznaczenia klasy, nie będzie możliwie przydzielenie pracy do kategorii wiekowej, co jest jednoznaczne  z odrzuceniem pracy.
 
Obowiązek informacyjny:
Administratorem danych osobowych jest Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji  w Nowym Mieście Lubawskim, ul. 3 Maja 25, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie.
Z inspektorem ochrony danych osobowych można skontaktować się pod adresem  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody którą można w każdym czasie wycofać, jednak jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem po zakończeniu powiatowego e-konkursu pt. „KREATYWNOŚĆ I WSPÓŁDZIAŁANIE W RODZINIE”.  Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami prawa do celów archiwalnych. Celem przetwarzania danych osobowych jest udział w e-konkursie „KREATYWNOŚĆ I WSPÓŁDZIAŁANIE W RODZINIE”, jak i cel archiwalny po zakończeniu konkursu. Odbiorcą danych osobowych będą instytucje wymienione w regulaminie.  Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania konkursu, jak i po jego zakończeniu w celu archiwalnym. Osobie, która wyraziła zgodę, przysługuje prawo do: dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Każde z praw osoby będzie rozpatrywane w świetle obecnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie jego realizacji. Każda osoba posiada również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.
Nie podanie danych osobowych zawartych powyżej skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w powyższym konkursie.

 Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie
„Kreatywność i współdziałanie w rodzinie”
Iwona Krajewska Dyrektor Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji
w Nowym Mieście Lubawskim
wraz z koordynatorkami konkursu: Moniką Rybicką, Magdaleną Sienkowską,
Hanną Karczyńską