Jak skutecznie wspierać i stymulować rozwój dziecka, czyli drogowskaz dla rodzica


Gotowość szkolna dziecka w dużym stopniu zależy od tego, w jakim środowisku się ono rozwija. Kluczowe jest środowisko rodzinne, a potem przedszkolne. To one tworzą warunki do realizowania kolejnych zadań rozwojowych, czyli pobudzają i aktywizują, kierują dziecko ku nowym wyzwaniom, wspierają w ich pokonywaniu. Wiąże się to z dostarczeniem różnorodnej stymulacji poznawczej, doświadczeń społecznych i tworzeniem przestrzeni dla twórczych działań.
Mając na uwadze prawidłowy rozwój dziecka, warto zwrócić uwagę na formy i rodzaje aktywności jaką podejmuje dziecko. Aby we właściwy sposób kierować rozwojem dziecka i odpowiednio je przygotować do zdobycia poszczególnych kompetencji, warto jest mu  przyjrzeć się pod kątem rozwoju inteligencji w różnych obszarach (dziedzinach).


Poniżej znajdują się dokładne opisy inteligencji, jakie rozwijają się u dziecka na przestrzeni życia. Opis zawiera propozycje zabaw i aktywności rozwijających i wspierający rozwój dziecka.
1.INTELIGENCJA WIZUALNO-PRZESTRZENNA
Dziecko, które z łatwością (przez dłuższy czas, z zapałem i cierpliwością) układa puzzle buduje trójwymiarowe kompozycje z klocków, lubi rysować oraz ma bogatą wyobraźnię
Propozycje zabaw rozwijających:

 • klocki drewniane, plastikowe
 • puzzle wieloelementowe
 • kostki - sześciany z ilustracjami
 • układanie elementów w przestrzeni
 • rysowanie i malowanie
 • zabawy z plasteliną,
 • wspólne czytanie map i czytanie książek z ilustracjami
 • kolorowanie obrazków i układanie je w historyjki.

2.INTELIGENCJA JĘZYKOWA (WERBALNA)
Dzieci z łatwością formułują myśli, doskonale opowiadają i chętnie się wypowiadają na dowolne tematy.
Propozycje zabaw rozwijających:

 • czytanie książek
 • opisywanie obrazków
 • gry i zabawy słowne
 • rozmowy
 • tworzenie własnych opowieści
 • słuchanie bajek, słuchowisk
 • uczenie się na pamięć rymowanek i słów piosenek, modlitw

3.INTELIGENCJA LOGICZNO-MATEMATYCZNA
Dzieci potrafią myśleć abstrakcyjne i liczyć w pamięci. Lubią porządkować, segregować, szybko dostrzegają wyniki i skutki zdarzeń.
Propozycje zabaw rozwijających:

 • zagadki, rebusy
 • łamigłówki, labirynty
 • odszukiwanie różnic, poszukiwanie brakujących elementów
 • łatwość przeliczania

4.INTELIGENCJA RUCHOWA
Pociechy mają nieustanną potrzebę wyrażania swoich odczuć poprzez ruch oraz kontakt fizyczny. Lubią spędzać czas aktywnie, preferują gry i zabawy o charakterze sportowym.
Propozycje zabaw rozwijających:

 • różnego rodzaju dyscypliny sportowe
 • spacery i zabawy na świeżym powietrzu: rower, wrotki, hulajnoga, drabinki itp.
 • zabawy manualne
 • gra w piłkę
 • taniec
 • gra w klasy, w gumę i na skakance

5.INTELIGENCJA EMOCJONALNA (INTRAPERSONALNA)
Dzieci potrafią właściwie interpretować własne uczucia i właściwie oceniają sany emocjonalne innych osób. Wiedzą, jak nimi kierować, by mieć wpływ na innych i osiągać zamierzone cele.
Propozycje zabaw rozwijających:

 • rodzinne zabawy
 • opieka nad zwierzakiem
 • częste rozmowy
 • odgadywanie i opisywanie uczuć innych
 • udzielanie pomocy potrzebującym

6.INTELIGENCJA INTERPERSONALNA (SPOŁECZNA)
Dzieciaki szybko przystosowują się do nowego otoczenia. Łatwo odnajdują się w nowych sytuacjach. Z łatwością wchodzą w kontakty. Lubią bawić się z innymi dziećmi. Chętnie biorą udział w grach zespołowych.
Propozycje zabaw rozwijających:

 • zabawy z rówieśnikami
 • gry i zabawy w grupie
 • przebywanie w gronie rodzinnym – dyskutowanie, wspólne rozwiązywanie problemów, wspólne wykonywanie prac domowych

7.INTELIGENCJA MUZYCZNA
Dzieci cechuje wrażliwość na melodie i rytmy. Chętnie uczą się gry na instrumentach, często nucą pod nosem, lubi tańczyć i pracować przy muzyce, nie sprawia im trudności powtórzenie usłyszanej melodii czy wystukanie/wyklaskanie rytmu.
Propozycje zabaw rozwijających:

 • śpiewanie piosenek
 • kojarzenie dźwięków, odgłosów i głosów
 • wsłuchiwanie się i rozpoznawanie odgłosów otoczenia
 • wystukiwanie rytmu
 • nauka gry na instrumencie
 • samodzielne tworzenie piosenek

8.INTELIGENCJA PRZYRODNICZA
Dziecko lubi przebywać na świeżym powietrzu, interesuje się otaczającą roślinnością
i zwierzętami. Szybko zapamiętuje gatunki zwierząt i roślin, lubią je hodować i pielęgnować.
Propozycje zabaw rozwijających:

 • wspólne hodowanie roślin
 • opieka nad zwierzakiem
 • wyprawy do lasu, parku
 • wizyta w zoo, w ogrodzie botanicznym
 • oglądanie programów przyrodniczych