Witaj szkoło!

Niedawno pierwszoklasiści stanęli przed zupełnie nowym wyzwaniem, jakim jest szkoła. To bardzo istotny i przełomowy moment w życiu dziecka, dlatego też ważne jest właściwe przygotowanie – zarówno emocjonalne, jak i materialne. Ważne jest dostarczenie dzieciom wsparcia i odpowiednich pomocy dydaktycznych, które zapewnią łagodne przejście w początkowym etapie edukacji szkolnej i będą wsparciem w procesie nauki.


Adaptacja dziecka do szkoły to proces rozłożony w czasie. Na przebieg tego procesu wpływa wiele czynników. Istotne jest, aby dziecko zostało przygotowane do tego typu zmiany jeszcze zanim trafi do szkoły. Rozpoczęcie nauki szkolnej stanowi moment przełomowy zarówno w życiu dziecka, jak i w życiu rodzica. Wiąże się bowiem ze zmianą środowiska oraz koniecznością przystosowania się do nowych warunków. Rodzice mogą aktywnie wspierać rozwój dziecka we wszystkich obszarach (więcej informacji w: Jak skutecznie wspierać i stymulować rozwój dziecka, czyli drogowskaz dla rodzica) ważnych z punktu widzenia gotowości do szkoły.
Te pierwsze tygodnie i miesiące w szkole to bardzo cenny i niezapomniany czas, który powinien być wykorzystany na oswojenie się z nowym środowiskiem, na rozmowy, na wyposażenie i doskonalenie u dzieci umiejętności komunikacyjno-społecznych. W pierwszych dniach pobytu
w nowej szkole warto dopomóc w zapoznaniu nowych kolegów i koleżanek. Być może wśród rówieśników znajdzie się ktoś znany naszemu dziecku i pozwoli na szybsze i mniej bolesne zaklimatyzowanie. Jeżeli nasze dziecko posiada ulubioną przytulankę, możemy ją wpakować do plecaka. Założenie ulubionej sukienki, czy koszulki piłkarskiej może okazać się również pomocnym rozwiązaniem. Ważne jest wspólne przygotowanie drugiego śniadania. Ulubiony przysmak naszego dziecka, także może przyczynić się do zminimalizowania negatywnych emocji związanych z obowiązkiem szkolnym.
Aby najskuteczniej pomóc swojemu pierwszoklasiście należy maksymalnie wyrabiać samodzielność i odpowiedzialność. Ważne jest kształtowanie u dziecka wytrwałości
i systematyczności. Należy dopilnować, aby rozpoczęta przez dziecko praca była dokończona. Poprzez codzienne życie można wzbogacać wiedzę dziecka o świecie, pobudzać do działania, rozwijać spostrzegawczość i ciekawość poznawczą. Zarówno podczas różnych czynności wykonywanych w domu, jak i na podwórku.
Istotne jest zapewnienie odpowiedniego kącika do nauki. Dbałość o zbilansowaną dietę i aktywność fizyczną. Właściwa organizacja dnia powinna uwzględniać czas na obowiązki domowe, czas na naukę oraz czas na zabawę. Warto zadbać, aby okres przeznaczony na naukę był podzielony na kilka mniejszych sekcji czasowych. Takie rozwiązanie uwzględnia bowiem mniejszą odporność na wysiłek umysłowy oraz podatność na znudzenie pierwszoklasistów.
Rodzicu nie nalegaj, jeżeli Twój pierwszoklasista nie chce zwierzać się z pobytu w szkole. Unikanie rozmów jest typowym mechanizmem obronnym. Spraw, aby Twoja pociecha czuła się doceniona, za wkładany wysiłek i wspieraj w pokonywaniu trudności szkolnych. Zadbaj o wspólny czas, a z pewnością Twój pierwszoklasista podzieli się swoimi wrażeniami z pobytu w szkole.
Cierpliwości i powodzenia!