Zestaw pomocy terapeutycznych dla nauczycieli

 

 

   

Umiem mówić, czytać i pisać : zeszyt do rewalidacji dla dzieci z wadą słuchu oraz problemami w nauce mówienia, czytania i pisania. Cz. 1 i 2 / Justyna Łomża, Irmina Knapik. Gdańsk : "Harmonia", 2014

     
 

Aby polubić matematykę : zestaw ćwiczeń terapeutycznych dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej mających specyficzne trudności w uczeniu się matematyki / Alicja Małasiewicz. - Wyd. 4 Gdańsk : "Harmonia", 2012 

     
  Funkcjonowanie osobiste i społeczne : karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. [Teczka] 1-4, Jesień, Zima, Wiosna, Lato / Agnieszka Borowska-Kociemba, Małgorzata Krukowska ; [il. Sandra Dudek, Joanna Masłowska]. Gdańsk : "Harmonia", 2014 
     
  Kombinatoryka wyrazowa : spostrzegaj - pomyśl - działaj / Barbara Zakrzewska. - Wyd. 2. Gdańsk : "Harmonia", 2013. Dla terapeutów prowadzących zajęcia z dziećmi z dysleksją, a także dla nauczycieli, pedagogów i rodziców. 
     
  Powiedz mi, co odczuwasz : ćwiczenia dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, z afazją oraz dla dzieci dwujęzycznych / Jagoda Cieszyńska. Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 2008. 
     
  Poznajemy emocje. Zestaw 1-4 / [oprac. Józef Częścik]. Gdańsk : "Harmonia", 2013 
     
  Uwaga! Koncentruję się! : ćwiczenia na koncentrację i spostrzegawczość dla uczniów gimnazjum. 3 / [oprac. Magdalena Hinz].Gdańsk : "Harmonia", 2013
     
  Uwaga! Koncentruję się! : ćwiczenia na koncentrację i spostrzegawczość dla uczniów klas IV-VI. 2 / [oprac. Magdalena Hinz].Gdańsk : "Harmonia", 2013
     
  Zwierzaczki i szlaczki : ćwiczenia grafomotoryczne usprawniające rękę piszącą / Renata Anna Hływa ; [red. Joanna Wawrzyńczak-Urbanek]. - Wyd. 6. Gdańsk : "Harmonia", 2014
     
  Zajęcia rewalidacyjne : dla gimnazjum / Jolanta Pańczyk. Gliwice : "Helion", cop. 2014
     
  Zajęcia rewalidacyjne : dla szkoły podstawowej, klasy 4-6 / Jolanta Pańczyk. Gliwice : "Helion", cop. 2014
     
  Zajęcia rewalidacyjne : dla szkoły podstawowej, klasy 1-3 / Jolanta Pańczyk. Gliwice : "Helion", cop. 2014
     
  Pokaż oko, pokaż nos : 102 wierszyki z gestami kształcące orientację w schemacie ciała / Małgorzata Barańska. - Wyd. 2. Gdańsk : "Harmonia", 2012
     
  Spostrzegam i myślę : ćwiczenia do pracy z uczniem szkoły podstawowej o obniżonej sprawności widzenia i spostrzegania / Alicja Małasiewicz. Gdańsk : "Harmonia", 2013
     
  Myślę, rozwiązuję i... wiem! : ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów klas 1-3 / [oprac. Magdalena Hinz].Gdańsk : "Harmonia", 2014 
     
  Myślę, rozwiązuję i... wiem! : ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów klas 4-6 / [oprac. Magdalena Hinz]. Gdańsk : "Harmonia", 2014
     
  Kalambury wzrokowo-słuchowo-ruchowe dla uczniów szkoły podstawowej / Anna Szczepańska. Gdańsk : "Harmonia", 2013
     
  Dobieranki : pomoc terapeutyczna do ćwiczeń percepcji wzrokowej na materiale obrazkowym, geometrycznym, literowym, sylabowym i wyrazowym / Małgorzata Podleśna. Gdańsk : "Harmonia", 2011
     
  Dni tygodnia, pory roku i miesiące : zabawy i scenariusze zajęć rozwijających funkcje językowe / Marta Bogdanowicz, Małgorzata Rożyńska. - Wyd. 4. Gdańsk : "Harmonia", 2013
     
  Detektyw słuchowy : ćwiczenia językowo-słuchowe / Anna Szczepańska ; [il. Sandra Dudek]. Gdańsk : "Harmonia", 2013
     
  Ćwiczenia językowe : propozycje zadań dla dzieci i dorosłych z zaburzeniami w komunikacji językowej / Marta Wiśniewska. Gdańsk : "Harmonia", 2013
     
  Czytanie ze zrozumieniem / Marta Kurdziel. Kraków : "Greg", 2014. 
     
  Zestaw ćwiczeń do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci w wieku 10-12 lat / Renata Zofia Rutkowska. Gdańsk : "Harmonia", 2009 
     
  Dobasoli do kanuka : ćwiczenia czytania pseudowyrazów dla dzieci z dysleksją / Dominika Kamińska, Alicja Ślęzak-Stachulak ; [il. Sandra Dudek].Gdańsk : "Harmonia", 2011
     
  Wzory dyktand graficznych : ćwiczenia nie tylko dla dyslektyków / Jacek Furmański ; [red. Magdalena Hinz]. - Wyd. 3. Gdańsk : "Harmonia", 2012