III KONKURS LOGOPEDYCZNY

8 KWIETNIA 2017r  odbyła się III edycja Logopedycznego konkursu dla podopiecznych naszej poradni. Regulamin spotkania, ogłoszono w marcu z okazji Europejskiego Dnia Logopedy (European Day of Speech and Language Therapy).
Na Konkurs złożono 32 prace plastyczne wykonane przez uczestników terapii logopedycznej, 1 pracę plastyczną wykonaną przez rodzica i 1 pracę literacką. Wszystkie prace plastyczne wykonane przez uczestników terapii logopedycznej przeszły ocenę formalną i  zostały dopuszczone do Konkursu. Wśród  32  prac przedstawionych do oceny komisji JURY  były: 3 prace w kategorii I, 9 prac w II kategorii wiekowej, 11 prac w III kategorii wiekowej i 9 prac w IV kategorii wiekowej.

Do Jury konkursu powołano:
1.    Bożenę Maciejewską – dyrektor PCRE;
2.    Anetę Bielaszka – pracownik Biblioteki Pedagogicznej;
3.    Izę Kamińską – logopeda, nauczyciel szkoły podstawowej;
4.    Lucynę Lewon - pracownik Biblioteki Pedagogicznej;
5.    w pracach Jury uczestniczył także Michał Weiner – logopeda, nauczyciel szkoły podstawowej.
Członkowie powołanego Jury wnikliwie przeanalizowali prace konkursowe i przyznali nagrody uczestnikom w obszarze poszczególnych kategorii wiekowych.
I kategoria - dzieci do 5 r.ż.:
I miejsce - Dekarski Radosław
II miejsce - Wadecki Jan
III miejsce- Szymańska Maja
II kategoria – dzieci od 5,1 do 7 lat;
I miejsce - Chiniewicz Hanna
II miejsce - Jarzębowski Wojciech
III miejsce - Pawlicki  Szymon
III kategoria – dzieci od 7,1 do 9 lat;
I miejsce - Wieczerzycka Natalia
II miejsce - Chiniewicz Agata
III miejsce zajęło dwoje dzieci: Golder Roksana i Laskowski Wiktor
IV kategoria – dzieci powyżej 9 r.ż.;
I miejsce -  Szudzińska Maria
II miejsce - Domżalska Maria
III miejsce - Czołba Amelia
Ponadto  członkowie JURY wyróżnili dwie prace:
W kategorii od 5,1  do 7 lat  - pracę Damiana Żbikowskiego;
W kategorii  od 7,1 do 9 lat – pracę  Julki Krajewskiej
oraz docenili rodziców, którzy wykonali prace związane tematycznie z Konkursem „Syczusie” 2017:
panią Beatę Szynaka – za utwór poetycki
panią Marię Szymańską – za pracę platyczną.

Serdeczne podziękowania kierujemy do:

  • Wszystkich dzieci, które zdecydowały się wykonać pracę plastyczną;
  • Rodziców dzieci, które wzięły udział w konkursie za pomoc  w dostarczeniu prac oraz zarezerwowanie czasu na spotkanie  z nami  w dniu wolnym od pracy;
  • Pani Izy Kamińskiej i Pana Michała za udział  w JURY i pomoc w czynnościach związanych z organizacją spotkania; oraz za wsparcie dla nas podczas prowadzenia zabaw logopedycznych i sponsoring;
  • Uczennicy Agaty Domżalskiej  za pomoc w trakcie trwania spotkania
  • Wszystkich członków Jury za czas poświęcony na ocenę prac dzieci;
  • Starosty Nowomiejskiego Pana Andrzeja Ochlaka, który ufundował nagrody rzeczowe dla uczestników konkursu oraz  do Pani Ewy Kalisz     i Pani Barbary Orłowskiej za wsparcie podczas działań organizacyjnych;
  • Wicestarosty Katarzyny Trzaskalskiej za czas poświęcony na spotkanie z nami;
  • oraz do Dyrekcji Zespołu Szkół  za użyczenie sali.

mgr Wioletta Bryła – Zawadzka
mgr Bożena A.Smoczyńska
mgr M.Wiśniewska