VI Powiatowy Turniej "Jestem Mistrzem"

W dniu 26.04.2017 r. po raz szósty odbył się Powiatowy Turniej „Jestem Mistrzem”, który dotyczy wiedzy i umiejętności przydatnych   w planowaniu kariery edukacyjno-zawodowej młodzieży
Głównym organizatorem Turnieju jest Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lub. i doradcy w niej zatrudnieni – będący jednocześnie powiatowymi koordynatorkami ds. doradztwa zawodowego w szkołach – Hanna M. Karczyńska i Iwona Krajewska.

Honorowy patronat nad turniejem objęli: Starosta Nowomiejski – Pan Andrzej Ochlak oraz Wójt Gminy Kurzętnik – Pan Wojciech Dereszewski. Patronat medialny Gazeta Nowomiejska oraz lokalna telewizja kablowa „Eltronik”.
Naszym  partnerem był Zespół Szkół im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku, który udostępnił nam salę gimnastyczną na zorganizowanie tego wydarzenia.
Jury w składzie: Andrzej Korecki, który towarzyszy nam od 6 lat - historyk i autor wielu książek dokumentujących historię naszego regionu, Anna Kowalewska – pedagog i doradca zawodowy z Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie, Iwona Zielińska - Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mszanowie, Jerzy Grządzielewski – kierownik Referatu Promocji w Urzędzie Miejskim w Nowym Mieście Lub. i Magda Lenkiewicz-Kowalska – psycholog z naszego  PCRE.
W turniejowych potyczkach zmagało się 9 czteroosobowych drużyn, reprezentujących gimnazja i szkoły średnie z Powiatu Nowomiejskiego. Drużyny zostały przygotowane przez pedagogów i doradców zatrudnionych w szkołach, którzy na co dzień współpracują z naszą placówką i tworzą  Sieć wsparcia w zakresie doradztwa zawodowego. Dzięki ich zaangażowaniu i odpowiednim zmotywowaniu drużyn – zmagania corocznie odbywają się na najwyższym poziomie. Rywalizacji przyglądali się również rodzice uczniów, którzy (zgodnie ze wskazaniami wypracowanymi w  ramach działań wojewódzkiej Sieci Wsparcia powiatowych koordynatorów ds. doradztwa zawodowego w szkołach), są coraz bardziej włączani w tego typu działania. To oni są bowiem pierwszymi osobami doradzającymi swoim dzieciom wybór zawodu.
Drużyny miały do wykonania wiele zadań, wymagających od nich kreatywności, ale również współpracy całej drużyny. Wszystkie zadania były dla uczestników dużym zaskoczeniem, ale dzielnie stawiali czoła niecodziennym wyzwaniom. Z roku na rok obserwujemy coraz bardziej pomysłowe i przemyślane scenki przedstawiające wybrane przez drużyny zawody. Młodzież pisze zabawne i zaskakujące scenariusze, które potem profesjonalnie przedstawia. Tak więc prawdziwy Turniej rozpoczyna się już na wiele dni wcześniej, kiedy drużyna, wspólnie z pedagogiem spotyka się, opracowuje scenariusz, przeprowadza próby i przede wszystkim dobrze się bawi. Turniej z pozoru jest formą lekką, łatwą i przyjemną. Tak naprawdę ma za zadanie uzmysłowić młodym ludziom, że drzemie w nich potencjał, którego być może wcześniej nie dostrzegali i, że każda sytuacja zadaniowa (nawet spotkanie z pracodawcą w przyszłości) – jest do przejścia, jeśli jest się otwartym na nowości, komunikację w zespole i serdecznym w kontaktach z innymi.
Wyniki:
I m-ce – Gimnazjum im. Rodu Działyńskich w Bratianie
II m-ce – Gimnazjum im. Filomatów Nowomiejskich w Nowym Mieście Lub.
III m-ce ex aequo – Zespół Szkół im. C.K. Norwida w NML i Zespół Szkół Zawodowych im. Noblistów Polskich w Kurzętniku


Hanna M. Karczyńska