Konferencja "Jak rozumieć i wspierać dziecko z FASD?

W dniu 15.11.2017 odbyła się konferencja "Jak rozumieć i wspierać dziecko z FASD? (FASD-Spektrum Poalkoholowych Uszkodzeń Płodu". Prelegentem był znany lekarz psychiatra, od lat działający na rzecz wspierania dzieci z FASD Pan dr n. med. Krzysztof Liszcz. Temat konferencji przyciągnął do nas osoby z różnych dziedzin zawodowych m.in dyrektorów szkół, pedagogów, psychologów, logopedów, pracowników ośrodków pomocy społecznej i PCPR, przedstawicieli JST. Uczestników konferencji powitał Starosta Nowomiejski Pan Andrzej Ochlak. Z opinii uczestników wynikało, że konferencja spełniła ich oczekiwania. Dziękujemy za udział.