Sieć współpracy i samokształćenia „Autyzm i Zespół Aspergera”
W dniu 9.11.2017  odbyło się pierwsze spotkanie Sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli pracujących z uczniami z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera. W spotkaniu uczestniczyło 31 osób. W większości byli to nauczyciele, którzy aktualnie pracują z uczniami z rozpoznaniem autyzmu lub zespołu Aspergera – począwszy od dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym po uczniów szkoły ponadgimnazjalnej. Spotkanie miało na celu zapoznanie się oraz przyjrzenie się funkcjonowaniu naszych uczniów, aby w ten sposób zidentyfikować obszary, w których nauczyciele potrzebują wsparcia.

Deklarację o przystąpieniu do Sieci wypełniło 25 nauczycieli. Naszą Sieć nazwaliśmy „Autyzm i Zespół Aspergera”. Kolejne spotkanie zaplanowaliśmy na styczeń 2018 r. – będziemy na nim kontynuować diagnozę potrzeb nauczycieli. Ze względu na dużą liczebność grupy skorzystaliśmy z gościnności Dyrekcji i Pracowników Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim. Serdecznie dziękuję Pracownikom Zespołu Szkół za pomoc! Dziękuję Nauczycielom za aktywny udział i zapraszam do dalszej współpracy. Koordynator Sieci – Teresa Podolak