Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Mieście Lubawskim istnieje na terenie nowomiejskim od 1966r.  Jest jedyną tego typu placówką w naszym powiecie. Jesteśmy nowoczesną placówką publiczną, udzielającą bezpłatnej i wszechstronnej pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej i zawodoznawczej.
                                       
Swoje usługi PPP świadczy dzieciom i młodzieży uczącej się w przedszkolach, szkołach i placówkach na terenie powiatu nowomiejskiego, ich rodzicom i nauczycielom oraz dzieciom nie objętym opieką przedszkolno-szkolną, a mieszkającym na terenie powiatu nowomiejskiego.

Nadrzędną wartością jest dla nas dobro młodego pokolenia "Razem na rzecz dzieci / uczniów". Podejmowana przez nas działalność diagnostyczna, terapeutyczna, profilaktyczna oraz doradcza ma pomóc w stwarzaniu optymalnych warunków dla wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży. Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych klientów, działamy również bezpośrednio w terenie powiatu nowomiejskiego.

Poradnia zapewnia swoim Klientom prawo do uzyskania rzetelnej i profesjonalnej pomocy, świadczonej zgodnie z zasadami etyki zawodowej, a kadra specjalistów zapewnia współpracę w życzliwej atmosferze.