Dyrektor
Iwona Krajewska
pedagog, doradca zawodowy

Psycholodzy:
Teresa Podolak - psycholog, specjalista w zakresie wspomagania rozwoju i edukacji uczniów z autyzmem z elementami integracji sensorycznej
Paulina Morenc
Magda Lenkiewicz-Kowalska
Magdalena Sienkowska
Kinga Ziółkowska

Pedagodzy:
Hanna Karczyńska - pedagog, doradca zawodowy
Monika Rybicka - pedagog, oligofrenopedagog, specjalista terapii pedagogicznej
Monika Puchniarz - pedagog

Logopedzi:
Wioletta Bryła-Zawadzka - logopeda, specjalista w zakresie wspomagania rozwoju i edukacji uczniów z autyzmem i elementami integracji sensorycznej
Bożena Aniela Smoczyńska - logopeda z uprawnieniami neurologopedy, glottodydaktyk
Magda Wiśniewska - logopeda/surdopedagog/tyflopedagog

Lekarz Konsultant:
Anna Radziwon

Nauczyciele bibliotekarze:
Lucyna Lewon
Aneta Bielaszka

Administracja i obsługa:
Magdalena Sądaj - obsługa sekretariatu, specjalista d/s kadr
Anna Melkowska - obsługa sekretariatu
Katarzyna Zielińska - główny księgowy
Brygida Sonnenfeld - inspektor ds. płac/kasjer
Dorota Lubiejewska - pracownik obsługi
Wojciech Paczkowski - administrator i konserwator sieci komputerowej