STOWARZYSZENIE POMOCY  DZIECIOM  SPECJALNEJ TROSKI


13-300 Nowe Miasto Lub.
ul. 3-go Maja 25
tel. 56-4726038


Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej  w Nowym  Mieście  Lubawskim zostało założone 9  czerwca  1992r. z inicjatywy rodziców dzieci niepełnosprawnych z terenu powiatu nowomiejskiego  i wikariusza parafii nowomiejskiej ks. Adama Ceynowy.

Czytaj więcej: Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski

Punkt Konsultacyjno-Terapeutyczny


Wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska lokalnego  członkowie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski, w porozumieniu   z pracownikami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Mieście Lubawskim z  dniem 1  września  2001r. utworzyli  Punkt  Konsultacyjno- Terapeutyczny, działający w bazie lokalowej Poradni.

Czytaj więcej: Punkt Konsultacyjno-Terapeutyczny

Pierwsze zajęcia PKT w roku szkolnym 2016/17

Dnia 10.09.2016 r. odbyły się pierwsze zajęcia Punktu Konsultacyjno-Terapeutycznego w roku szkolnym 2016/2017.

Czytaj więcej: Zajęcia PKT

Konferencja informacyjno-szkoleniowa „Razem na rzecz niepełnosprawnego dziecka”

W dniu 29.04.2014 w sali konferencyjnej Centrum Multimedialnego przy Zespole Szkół im. C.K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim  odbyła się lokalna konferencja informacyjno-szkoleniowa pt. „Razem na rzecz niepełnosprawnego dziecka”.

Czytaj więcej: Konferencja informacyjno-szkoleniowa „Razem na rzecz niepełnosprawnego dziecka”

Relacja z 2-dniowego pobytu w Miejscu Inicjatyw Pozytywnych na Kaczym Bagnie                                                                                                             
Dzieci niepełnosprawne ze Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski w Nowym Mieście Lubawskim wraz z rodzicami i opiekunami rozpoczęły wakacje spędzając dwa dni w miejscu zajmującym się edukacją, kulturą, rozwojem lokalnym, ekonomią społeczną i aktywizacją na Kaczym Bagnie.(4- 5 lipiec 2016r).

Czytaj więcej: Relacja z 2- dniowego pobytu w Miejscu Inicjatyw Pozytywnych na Kaczym Bagnie

Dzień Otwarty dla Rodziny

W dniu 16.05.2015 odbył się piknik rodzinny członków Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski w Nowym Mieście Lubawskim oraz pracowników Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji. W miłej atmosferze przy pieczonych kiełbaskach z grilla spędziliśmy czas na wspólnej zabawie i rozmowach. Piknik odbył się z okazji Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny.  

Czytaj więcej: Dzień Otwarty dla Rodziny

Bal karnawałowy 2014

W dniu 15.02.2014 zorganizowaliśmy Bal Karnawałowy dla przebierańców. Bale są naszą tradycją od lat. Były piękne stroje, ślicznie pomalowane buzie i dobry humor. Wszyscy bawiliśmy się świetnie w rytmach karnawałowej muzyki!

Czytaj więcej: Bal karnawałowy