STOWARZYSZENIE POMOCY  DZIECIOM  SPECJALNEJ TROSKI


13-300 Nowe Miasto Lub.
ul. 3-go Maja 25
tel. 56-4726038


Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej  w Nowym  Mieście  Lubawskim zostało założone 9  czerwca  1992r. z inicjatywy rodziców dzieci niepełnosprawnych z terenu powiatu nowomiejskiego  i wikariusza parafii nowomiejskiej ks. Adama Ceynowy.

Dość szybko jednak jego działalność upadła gdyż ks. Ceynowa został przeniesiony do innej parafii i zabrakło osoby, która  poprowadziłaby prace stowarzyszenia. W 1996r. ówczesna pani dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Mieście Lub. mgr Urszula Derlicka wspólnie z pracownikami poradni  postanowiła reaktywować prace stowarzyszenia. Początkowo były to okazjonalne spotkania sportowo-rekreacyjne z okazji Dnia Dziecka lub spotkania integracyjne świąteczno-noworoczne - z występami teatralnymi, prezentami od Mikołaja i okolicznościowymi popisami podopiecznych.
Przewodniczącym został ojciec jednego z podopiecznych pan Alfons Boka, który pełnił tę funkcję do 2001 roku. Finansami Stowarzyszenia od 2001 do 2006 roku zajmowała się Pani Irena Wandzlewicz  z wykształcenia księgowa, która z pracy zawodowej zrezygnowała, aby wychować swojego niepełnosprawnego syna.
W latach 2001-2007  stowarzyszeniu przewodniczyła  Pani Hanna Karczyńska - pedagog Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. W 2007 roku funkcję przewodniczącej SPDzST powierzono Pani Krystynie Makowskiej matce niepełnosprawnego chłopca.  Od 26.07.2013 przewodniczącą stowarzyszenia jest Iwona Krajewska – pedagog Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji.
Wiele działań naszego Stowarzyszenia jest możliwych dzięki przychylności Starostwa Powiatu Nowomiejskiego, które od 2002 roku udziela nam wsparcia finansowego.
Zapraszamy do galerii zdjęć z naszej działalności...