Wyjazd integracyjny do Hartowca

Wyjazd integracyjny do Hartowca

W dniach 26 i 27.09.2013 został zorganizowany wyjazd integracyjny dla podopiecznych Punktu Konsultacyjno-Terapeutycznego działającego pod patronatem Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski stacjonującego przy tutejszej Poradni.

Uczestnicy spotkania pod opieką specjalistów -  pedagogów i psychologa brali udział w grupowych grach i zabawach sportowych w ośrodku wypoczynkowo-sportowym HARTEK w miejscowości Hartowiec. W wyjeździe wzięło udział siedmioro dzieci wraz z  rodzicami.  Celem spotkania była integracja dzieci niepełnosprawnych i ich rodziców.