Podziękowanie dla Przewodniczącej SPDzST

W dniu 19.10.2013 na zajęciach Punktu Konsultacyjno-Terapeutycznego złożyliśmy gorące podziękowania Pani Krystynie Makowskiej, która 5 lat pełniła funkcję przewodniczącej SPDzST. Były kwiaty, miłe słowa i wyrazy wdzięczności…


„Jedynie prawdziwy człowiek
zauważy potrzeby innego człowieka.
Jedynie człowiek wielkiego serca
wyciągnie doń pomocną dłoń.”

Pani Krystyno,
z całego serca pragniemy Pani podziękować za 5-letnią ofiarną pracę społeczną  i poniesiony trud na rzecz Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski.
Dzięki Pani bezinteresownej pracy i  dobrej woli mogliśmy  rozwijać  naszą działalność i cieszyć się wspólnie spędzonymi chwilami.
Jest Pani  dowodem na to, że  istnieją jeszcze  ludzie dobrej woli, na których można polegać.
Zdajemy sobie sprawę, że trzeba życzliwości i dobroci, aby pomagać innym i trzeba wielkości ducha, aby pomagać bezinteresownie.
Życzymy  Pani odwagi - aby szła z Panią krok w krok.
Spokoju - aby zawsze gościł w Pani sercu.
Samych  dobrych dni, bez gonitwy i stresów.
Dni, w którym słońce czas odlicza.

Życzenia i podziękowania składają:
Bożena Maciejewska – dyrektor PCRE
Hanna M.Karczyńska – prowadząca zajęcia PK-T
Iwona Krajewska - prowadząca zajęcia PK-T
Członkowie SPDzST oraz dzieci