Relacja z 2-dniowego pobytu w Miejscu Inicjatyw Pozytywnych na Kaczym Bagnie                                                                                                             
Dzieci niepełnosprawne ze Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski w Nowym Mieście Lubawskim wraz z rodzicami i opiekunami rozpoczęły wakacje spędzając dwa dni w miejscu zajmującym się edukacją, kulturą, rozwojem lokalnym, ekonomią społeczną i aktywizacją na Kaczym Bagnie.(4- 5 lipiec 2016r).

 Wyjazd ten mógł zostać zorganizowany dzięki przychylności i życzliwości Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego Pana Józefa Blanka, który współfinansował zadanie ze środków Urzędu Miasta, oraz przy udziale samych zainteresowanych. Wypoczynek był kolejną okazją do integracji i przekonania uczestników o posiadanych umiejętnościach. Dofinansowanie umożliwiło nam zorganizowanie wypoczynku dla 24 uczestników, członków stowarzyszenia.

Po przybyciu wszystkich na miejsce zostaliśmy gorąco przywitani przez gospodarzy. Razem z instruktorami we wspólnym kręgu zostaliśmy sobie nawzajem przedstawieni, zapoznaliśmy się z zasadami panującymi na Kaczym Bagnie, jak również poinformowano nas w jakich warsztatach będziemy uczestniczyć, a były to warsztaty szczudlarskie, tańca z ogniem, pieczenie chleba, garncarskie, gry na bębnach afrykańskich, łucznicze. Był również czas na wspólne ognisko, dyskotekę.Dzieci pomagały w przygotowaniu do śniadania, obiadu, kolacji. Wszyscy z chęcią angażowali się w różnego typu zadania. Wieczorem zasiadaliśmy do wspólnych rozmów w celu omówienia spędzonego dnia. Rozmowy trwały intensywnie każdy miał coś do powiedzenia. Pomimo niezbyt dużej odległości, bo w sumie w rejonie w którym wszyscy mieszkają dzięki dofinansowaniu mogliśmy poznać alternatywne formy edukacyjne, a dzięki instruktorom którzy nawiązali bardzo dobry kontakt z dziećmi warsztaty dały uczestnikom możliwość przełamania nieśmiałości, oraz zaprezentowania swoich umiejętności. Uruchomiło  to ich kreatywność, twórcze myślenie podnosząc tym samym ich samoocenę. Warsztaty szczudlarskie wymagały sporej koordynacji ruchowej. Granie na bębnach afrykańskich można powiedzieć o ich terapeutycznym działaniu. Dzięki wspólnej grze uczestnicy mający problem z koncentracją były skupione, natomiast dzieci bardziej nerwowe wyładowały i wyzwoliły swoje emocje. Zajęcia pozwoliły na poczucie rytmu i inwencji twórczej, ćwiczenie koordynacji wzrokowo – słuchowo – ruchowej. Praca z gliną pozwoliła zrobić coś co podpowiada wyobraznia. Podczas warsztatów ceramicznych dzięki wskazówkom prowadzącego uczestnicy mogli stworzyć własne dzieło sztuki. Glina jest materiałem, który w przyjemny sposób usprawnia, a nawet rehabilituje dłonie. Pokaz tańca z ogniem rozwinął umiejętność teatralną i taneczną, przełamał co u niektórych problem radzenia sobie ze strachem przed ogniem.Poprzez realizację zadania pozwoliliśmy dzieciom i młodzieży uwierzyć w siebie, przeżywając przygodę, sprawdzić swoje umiejętności. Poczuli jak smakuje satysfakcja z dobrze wykonanego zadania. Był to krótki ale niesamowicie wspaniały okres, gdyż patrząc na nasze pociechy jak sprawiało im to radość aż  ,,łza kręciła się w oku” ale to ze szczęścia.
Oferta Kaczego Bagna to nowoczesny projekt edukacyjny, który polega na kształtowaniu charakteru, rozwoju osobowości i zdolności organizacyjnych. Wyzwala inicjatywy, inspiruje, pobudza wyobraźnię, integruje, bawi i uczy tak więc postaramy się ponownie zawitać na Kaczym Bagnie.