SLI spotkania informacyjno – instruktażowe

20 listopada 2014 r. w sali konferencyjnej Edukacyjnego Centrum Multimedialnego  przy Zespole Szkół im. C.K.Norwida w Nowym Mieście Lubawskim odbyła się I część szkolenia realizowanego w ramach cyklu „SLI spotkania informacyjno – instruktażowe”.

Z przeprowadzonych badań wynika, że u 7% dzieci występują specyficzne zaburzenia mowy, w skrócie SLI (od ang.Specyfic Language Impairment). Według 20 letnich badań przeprowadzonych w różnych krajach szacuje się, że problem ten dotyczy 7,5% dzieci w wieku przedszkolnym. Polscy psycholodzy i logopedzi szacują, że w naszym kraju około 300 000 dzieci, w wieku od 4 do 14 lat cierpi na SLI i nie otrzymuje pomocy. Niedostatki językowe o typie SLI  narażają daną osobę na trudności edukacyjne, społeczne, a potem zawodowe.
SLI spotkania informacyjno – instruktażowe

Cykl „SLI spotkania informacyjno – instruktażowe” jest przeznaczony dla nauczycieli szkół podstawowych i przedszkoli. Głównym celem spotkań jest propagowanie wiedzy na temat SLI. Cały cykl obejmuje dwa spotkania dwugodzinne, prowadząca szkolenie Bożenna Aniela Smoczyńska zaplanowała II część szkolenia na czerwiec 2015r.
W części I szkolenia zapoznano uczestników z aktualną wiedzą na temat SLI. Omówiono obecne (prawnie umocowane) możliwości zaopiekowania się dziećmi i młodzieżą ze specyficznymi zaburzeniami językowymi oraz zapoznano nauczycieli z działaniami MEN na rzecz dzieci z SLI.