IV Powiatowy Turniej „Jestem Mistrzem!”, Jamielnik, 15.04.2015

W dniu 15.04.2015 w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Jamielniku odbył się  IV Powiatowy Turniej "Jestem Mistrzem!”, na temat wiedzy i umiejętności przydatnych w planowaniu kariery edukacyjno-zawodowej młodzieży.
Głównymi organizatorami turnieju są powiatowe koordynatorki ds. doradztwa zawodowego w szkołach: Hanna M. Karczyńska oraz Iwona Krajewska we współpracy  z Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim i Zespołem  Szkół im. Jana Pawła II w Jamielniku.  

Turniej został objęty honorowym patronatem Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty Pani Grażyny Przasnyskiej, Starosty Nowomiejskiego Pana Andrzeja Ochlaka oraz Wójta Gminy Kurzętnik Pana Wojciecha Dereszewskiego.
Fundatorami nagród dla uczestników turnieju był Starosta Nowomiejski Pan Andrzej Ochlak, Wójt Gminy Kurzętnik Pan Wojciech Dereszewski, Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie Pan Tomasz Waruszewski, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mszanowie, Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Nowym Mieście Lubawskim, Ośrodek Kształcenia Zawodowego OHP w Kurzętniku, Telewizja ELTRONIK, Państwo Monika i Arkadiusz Rybiccy (Firma TELMAR - Salon My Center w Nowym Mieście Lubawskim) oraz   Pani Jolanta Dreszler („ABC” Sklep Spożywczy  w Bratianie).    
Poczęstunek dla gości ufundowała dyrektor ZS w Jamielniku  Pani Marzena Weisgerber.
Swoją obecnością zaszczycili nas m.in. W-ce Starosta Nowomiejski Pani Katarzyna Trzaskalska, Wójt Gminy Kurzętnik Pan Wojciech Dereszewski, Danuta Oleksiak - koordynator wojewódzka ds. doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Pan Tomasz Rafalski wraz z pracownikami panią Izabelą Otremba kierownikiem Centrum Aktywizacji Zawodowej PUP oraz  Martą Splitt,  Pani Agnieszka Gołembiewska w imieniu Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie,  Pani Iwona Zielińska przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mszanowie, pani Anna Nigowska specjalista ds. rozwoju zawodowego  z Ośrodka Kształcenia Zawodowego OHP w Kurzętniku.

Główne cele turnieju to upowszechnianie idei doradztwa edukacyjno-zawodowego; rozwijanie zainteresowań uczniów, nauka poprzez zabawę i doświadczenie, rozwijanie kreatywności uczniów w niespodziewanych sytuacjach zadaniowych, propagowanie różnych form aktywności jako alternatywy wobec uzależnień oraz zacieśnienie współpracy szkół  z rodzicami.
W turnieju wzięło udział dziewięć czteroosobowych drużyn z następujących szkół naszego powiatu:
Publiczne Gimnazjum im. Narodów Zjednoczonej Europy w Bielicach z opiekunkami Paniami Anną Dzwoniarską  i Anną Bekter
Gimnazjum im. Rodu Działyńskich w Bratianie z opiekunką  Panią Moniką Puchniarz
Publiczne Gimnazjum w Nowym Grodzicznie z opiekunką Panią Anną Wiraszką  
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Jamielniku z opiekunką Panią Izabelą Hinc  
Gimnazjum im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku z opiekunką Panią Anną Spalik
Gimnazjum im. Filomatów Nowomiejskich  w Nowym Mieście  Lubawskim  z opiekunką Panią Marią Michalską
Gimnazjum im. Przyjaciół Ziemi w Marzęcicach z opiekunką Panią Katarzyną Wyrostek
Gimnazjum w Mrocznie z opiekunką Panią Sylwią Prokop-Kłosowską
Zespół Szkół Zawodowych  w Kurzętniku z opiekunką Panią Eweliną Zatorską.  

Opiekunki drużyn wykonują w szkołach  zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, są liderami Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa. Ich kompetencje, wysoka motywacja i zaangażowanie sprawiają, że od czterech lat profesjonalnie przygotowują swoje szkoły do udziały w turnieju.
Każda drużyna przebrała  się za przedstawicieli zawodu. Uczniowie mistrzowsko wcielili się w role lekarzy, strażników więziennych, krawców, karawaniarzy, kominiarzy, stewardess i pilotów, sprzątających, fotografów oraz dziennikarzy. Młodzież z wielkim zaangażowaniem podeszła do przygotowania prezentacji swojej szkoły. Każda drużyna przywiozła ze sobą kibiców, czyli uczniów oraz rodziców. Rodzice po raz pierwszy byli włączeniu do tej inicjatywy i mamy nadzieję, że będzie to już stały element współpracy w tym zakresie.

Zmagania drużyn oceniane były przez Jury, w skład którego weszli:  
niezastąpiony Pan Andrzej Korecki, który towarzyszy nam od 4 lat - Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego, historyk i autor wielu książek dokumentujących historię naszego regionu;
Pani  Elżbieta Lorenc – pedagog i doradca zawodowy z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brodnicy;
Pani Anna Kowalewska – pedagog i doradca zawodowy z Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie;Pani Lucyna Lewon – bibliotekarka z PCRE w Nowym Mieście Lubawskim;
ks. Jakub Maciejko – wikariusz Parafii Rzymskokatolickiej w Nowym Mieście Lubawskim.  

Drużyny rywalizowały łącznie w dziesięciu kategoriach. Zawodnicy w szkole przygotowywali przekąski (konkurencja „Coś na ząb”). Uczniowie wykazali się ogromną pomysłowością i dobrym smakiem. Przekąski prezentowały się przepięknie a jeszcze lepiej smakowały.  
Najbardziej spektakularne okazały się konkurencje „Kreator mody” i „Choreograf”.  W pierwszej z nich zadaniem każdej z grup było stworzenie kreacji z papieru, taśmy klejącej, folii samoprzylepnej, krepy i innych materiałów oraz zaprezentowanie na naszym wybiegu. Było to świetna okazja do kreatywnego współdziałania uczestników. Konkurencja okazała się tak interesująca, że niespodziewanie do działania włączyli się kibice i rodzice. W konkurencji „Choreograf” drużyna  musiała  wymyślić krótki układ taneczno-ruchowy, składający się  z prostych kroków, figur i gestów do muzyki. Wszystkim grupom udało się skoordynować ruchy taneczne i pięknie zaprezentować publiczności. Obie konkurencje wymagały umiejętności współpracy grupowej, projektowania i zarządzania czasem. Młodzież pokazała, jak wiele pomysłów drzemie w ich głowach  i jak kreatywnie rozwiązują nieoczekiwane zadania.
Największą trudność sprawiła  młodzieży konkurencja „Zgadnij kto to” polegającą na  rozpoznawaniu twarzy znanych osób. Młodzi ludzie świetnie kojarzą  postaci z pop kultury, natomiast nie zawsze rozpoznają wybitnych Polaków, którzy słyną ze szczególnych osiągnięć naukowych, literackich czy kompozytorskich.     

Były także konkurencje, które nawiązywały do prozaicznych czynności, które wykonujemy prawie codziennie. A mianowicie zadanie polegające na jak najbardziej precyzyjnym obieraniu jabłek na czas. Dokładność w tym zadaniu opłaciła się, ponieważ drużyna która miała najdłuższą skórkę jabłka zdobyła dodatkowe punkty.

Prawie czterogodzinne zmagania zakończyły się następujący rezultatem.
I.miejsce zdobyła drużyna z Gimnazjum w Mrocznie.
W składzie:
Jolanta Grabkowska
Daria Socha
Aneta Skręta
Wojciech Wajs
II.miejsce wywalczyła drużyna z Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku
W składzie:
Marta Dąbrowska
Martyna Osicka
Paulina Rzepkowska
Oskar Olszewski
III.Miejsce przypadło drużynie z Gimnazjum im. Filomatów Nowomiejskich  w Nowym Mieście Lubawskim
W składzie:
Agnieszka Gabiec
Paulina Strzyżewska
Karol Suszyński
Adrian Olejnik.
Warto zaznaczyć, że punktacja poszczególnych drużyn była bardzo zbliżona, co
świadczy o wyrównanej rywalizacji.

Nagrodę specjalną dla najlepszych kibiców zdobyło Gimnazjum im. Narodów Zjednoczonej Europy w Bielicach
Wyróżniony został Oskar Olszewski z Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku za najciekawsze przebranie kominiarza.
Wszyscy zawodnicy oraz kibice otrzymali nagrody rzeczowe. Zwycięska  drużyna otrzymała puchar ufundowany przez Wójta Gminy Kurzętnik Pana Wojciecha Dereszewskiego, natomiast w-ce mistrzowie i drużyna, która zajęła III miejsce otrzymały statuetki ufundowane przez Starostę Nowomiejskiego Pana Andrzeja Ochlaka.  
Łącznie na Turnieju gościło ponad 150 osób.

Organizacja Turnieju przynosi  wymierne efekty w postaci lepszego wykorzystania potencjału tkwiącego w uczniach,  którzy muszą wykazać się na kreatywnością, umiejętnościami komunikacyjnymi i interpersonalnymi. Różnorodność konkurencji wymaga od zawodników elastyczności, dostosowania się do zmieniających się wymagań i ustalania priorytetów. Turniej jest okazją do doświadczenia przez młodzież  umiejętności pracy zespołowej, czyli działania w grupie zorientowanej na konkretny cel. Młodzież uczy się projektowania i realizacji zadania w wyznaczonym czasie. Niejednokrotnie uczestnicy muszą pokonywać swoje słabości chociażby lęk przed wystąpieniem publicznym. Turniej ma przede wszystkim kształtować w młodych ludziach świadomość, jakich umiejętności będą oczekiwać od nich w przyszłości pracodawcy. Poprzez zabawę i na wesoło dajemy młodzieży szansę przetrenowania tych zdolności.
Pozytywnym rezultatem turnieju jest „włączenie” rodziców w działania z doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach. Rodzice są pierwszymi „nieprofesjonalnymi” doradcami swoich dzieci w wyborze zawodu i ścieżki kształcenia. Turniej jest doskonałą okazją do zacieśnienia  współpracy rodziców i szkoły. Rodzice byli zaangażowani w różne konkurencje, które wymagały od nich  innowacyjnego rozwiązania stereotypowych problemów.

    Serdeczne podziękowania kierujemy do:
•    Młodzieży dziękujemy za aktywność i pomysłowość, rodzicom za współpracę.
•    Naszym kochanym paniom pedagog powiatu nowomiejskiego dziękujemy, za to że jesteście z nami już tyle lat i macie wciąż „świeże” pomysły. Przede wszystkim dziękujemy Wam Drogie Koleżanki, że zawsze przychylnym okiem spoglądacie na nasze pomysły i chętnie angażujecie się w te inicjatywy.
•    Pani Izabeli Hinz dziękujemy za pomoc w organizacji turnieju.
•    Pani Dyrektor Marzenie Weisgerber dziękujemy za udzielenie nam gościny w swojej  szkole oraz za poczęstunek dla naszych gości.
•    Członkom jury dziękujemy za sprawiedliwe i obiektywne oceny zmagań drużynowych.
•    Wszystkim gościom dziękujemy, że zechcieli poświęcić swój czas, aby spędzić z nami te niezapomniane chwile.  
•    Szanownym sponsorom dziękujemy za wsparcie finansowe,  dzięki któremu mogliśmy uatrakcyjnić nasz turniej poprzez obdarowanie nagrodami uczestników i kibiców.    

Każdego roku, już od czterech lat spotykamy się w niezwykle miłej atmosferze z Państwem i już teraz zapraszamy na Turniej w 2016 roku!

Powiatowe koordynatorki ds. doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach:
Hanna M. Karczyńska i Iwona Krajewska

Dyrektor Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim Bożena Maciejewska  

Zapraszamy do galerii zdjęć: http://mszanowo.wm.pl/70101-261862,Turniej-Jestem-Mistrzem,1773020.html