Powiatowa konferencja „Zrozumieć Autyzm” – Program Pomocy Osobom Autystycznym z Terenów Wiejskich oraz ich Rodzinom

W dniu 28 kwietnia 2015 r. w sali sesyjnej Urzędu Miasta odbyła się powiatowa konferencja „Zrozumieć Autyzm” – Program Pomocy Osobom Autystycznym z Terenów Wiejskich oraz ich Rodzinom. Jest to wspólny projekt  Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej oraz Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku. Celem programu jest stworzenie diagnozy potrzeb terapeutycznych i socjalnych w odniesieniu do osób dotkniętych autyzmem i tworzenie środków zaradczych.
Patronat nad programem w naszym województwie objął Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Pan Marian Podziewski.


Konferencję otworzył Starosta Nowomiejski, Pan Andrzej Ochlak. Założenia Programu  „Zrozumieć Autyzm” przedstawiła Pani Anita Czarniecka, koordynator województwa warmińsko-mazurskiego.
W toku konferencji na temat sytuacji osób z autyzmem w naszym powiecie mówiła psycholog Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji – Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Mieście Lubawskim, Pani Teresa Podolak.
Sytuację dorosłych osób z autyzmem przedstawił Pan Wojciech Sekta, terapeuta w Centrum dla Dorosłych Osób z Autyzmem Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku.  
W konferencji udział wzięło 60 osób. Wśród uczestników obecna była  Wicestarosta Nowomiejski, Pani Katarzyna Trzaskalska oraz nauczyciele, terapeuci, psycholodzy, pedagodzy, logopedzi,  pracownicy pomocy społecznej i PCPR. Honorowymi uczestnikami konferencji byli rodzice dzieci autystycznych. W toku spotkania przedstawili potrzeby swoich dzieci oraz oczekiwania skierowane do władz i instytucji. Rodzice chcieliby uruchomienia działań związanych z realizacją potrzeb terapeutycznych, edukacyjnych i socjalnych w odniesieniu do osób dotkniętych autyzmem w naszym powiecie.