VI powiatowy konkurs „Moja pasja kluczem do sukcesu”

VI powiatowy konkurs „Moja pasja kluczem do sukcesu”

Podsumowanie VI powiatowego konkursu „Moja pasja kluczem do sukcesu” odbyło się w dniu 20.10.2016 r. w sali centrum mulitmedialnego ZS im. C.K. Norwida. Organizatorem konkursu jest Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji oraz powiatowa koordynatorka ds. doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach Iwona Krajewska.
Konkurs jak co roku wpisał się w obchody Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery.
Honorowy patronat nad konkursem objął Starosta Nowomiejski Pan Andrzej Ochlak, który dofinansował nagrody dla uczestników oraz pamiątkowe statuetki. Instytucjami partnerskimi jest Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości oraz Zespół Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim.

Na podsumowaniu konkursu obecni byli uczestnicy, rodzice, pedagodzy, nauczyciele. Swoją obecnością zaszczycili nas także Starosta Powiatu Pan Andrzeja Ochlak, Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji Powiatu Nowomiejskiego Pani Barbara Orłowska, Dyrektor Zespołu Szkół im. C.K Norwida Pana Rafał Zachwieja, emerytowany Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji Powiatu Nowomiejskiego Pan dr Andrzej Korecki, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Pan Tomasz Rafalski, pedagog  z MKIS – Pani Krystyna Orzeł, Kierownik Miejskiego Centrum Kultury  Pani Katarzyna Olęcka,  Dyrektor Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy  Pan Krzysztof Piechocki, Pani Ewelina Suszyńska z PCPR, przedstawiciel Gazety Nowomiejskiej oraz TV Eltronik Pan Marcin Sarnowski.
Na samym początku Starosta Nowomiejski  Pana Andrzej Ochlak skierował kilka ciepłych słów do uczestników oraz organizatorów. Pan Starosta wyraził także radość, że konkurs jest cykliczny i cieszy się coraz większym zainteresowaniem.
Następnie  Dyrektor PCRE Pani  Bożena Maciejewska oficjalnie otworzyła  spotkanie.
Pierwsza kategoria przeznaczona była dla najmłodszych odbiorców działań edukacyjno-zawodowych naszego powiatu, a mianowicie przedszkolaków i uczniów szkoły podstawowej. Jesteśmy dumni, że każdego roku wzrasta liczba uczestników naszego konkursu. W tym roku dotarły do nas aż 182 prace w kategorii ph. „Kim będę w przyszłości”, która miała przedstawiać wyobrażenie dziecka/ucznia o swoim przyszłym zawodzie i pracy jaką chciałby wykonywać,  gdy będzie dorosły.  
W skład jury w tej kategorii weszli: z ramienia PCRE Pani Hanna Karczyńska – pedagog/doradca zawodowy i Pani Monika Rybicka – pedagog, Pani Natalia Reszka z Miejskiego Centrum Kultury oraz Pan Tadeusz Banowski - nauczyciel języka polskiego i wiedzy o kulturze z Zespołu Szkół im. C.K. Norwida.  
W kategorii  dzieci w wieku przedszkolnym zdobywcami nagród są:
I m-ce Filip Baliński ZS Mroczno
II m-ce Aleksandra Otrembska  ZS w Mrocznie
III. m-ce  Igor Beszczyński SP w Brzoziu Lubawskim
Wyróżnienie zdobyło aż czworo przedszkolaków:
Marcel Muszyński –  ZS w Bratianie
Wojciech Goździewski-ZS w Bratianie
Krystian Domżalski ZS w Marzęciach
Bartosz Jabłoński ZS w Marzęciach
W kategorii dla uczniów klas I-III zdobywcami nagród są:
I m-ce Błażej Karbowski – kl. II SP Brzozie Lubawskie
II m-ce Lena Kaczyńska – kl. I  SP nr 1 NML
III m-ce  Anna Tułodziecka ZS Mroczno kl. III
Wyróżnienie:
Dominik Machujski ZS Mroczno –kl. I
Tobiasz Rynkowski  ZS Mroczno –kl. III
W kategorii uczniowie klas IV-VI zdobywcami nagród są:
I m-ce Wiktor Sasinowski SP Brzozie Lub., kl. VI
II m-ce  Kamila Kwiatkowska SP Radomno, kl. VI
III m-ce  Adrian Januszewski SP Grodziczno, kl. VI
Wyróżnienie:  
Aleksandra Miąskowska ZS Mroczno, kl. VI
Monika Gronowska  SP Brzozie Lub. kl. VI
W kategorii dla szkół gimnazjalnych  „Talenty i pasje rozwijamy w rodzinie” w tym roku zgłosiło się aż osiem drużyn składających się z ucznia i członka jego  rodziny. Zadaniem drużyny było zaprezentowanie odkrywania talentu/pasji  oraz udziału rodziny w ich kształtowaniu.
W skład jury weszły  następujące osoby: Pani Ewa Malinowska – nauczyciel języka polskiego, doradca zawodowy i Dyrektor Gimnazjum w Małdytach, Pani Anna Kowalewska – pedagog/doradca zawodowy z zaprzyjaźnionego PCRE w Iławie, Pani Magda Lenkiewicz – Kowalska – psycholog z PCRE i Pani Aneta Bielaszka – nauczyciel bibliotekarz z PCRE.
I. miejsce zdobyła Klaudia Dudulska uczennica  kl. I Gimnazjum w Mrocznie. Julia wraz z mamą przedstawia talent muzyczny oraz etapy jego rozwijania.
II. miejsce zdobyła Julia Cieplak uczennica klasy III Gimnazjum im. Filomatów Nowomiejskich. Julia z rodziną zaprezentowała pasję do śpiewu.
III. miejsce zdobył Szymon Lenga uczeń kl. I Gimnazjum im. Przyjaciół Ziemi w Marzęciach. Szymon z rodziną zaprezentował swój talent muzyczny.
Wyróżnienie w tej kategorii zdobyli: Karolina Duńczyk z kl. II Gimnazjum im. Narodów Zjednoczonej Europy w Bielicach. Karolina pokazała swoje  umiejętności cyrkowe oraz Emila Szynaka – kl. II Gimnazjum w Mrocznie.
Poza tym w konkursie wzięli jeszcze udział: Kacper Kamiński z  Gimnazjum w Jamielniku, Natalia Beyer i  Wojciech Droma – oboje z  Gimnazjum w Bratianie.
Trzecia kategoria „Talenty i pasje  rozwijamy w grupie” była przeznaczona dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Zadaniem uczestników było  nagranie filmu reklamującego działalność grupy, sposobu rozwijania talentów i pasji.
Jury w składzie Pani Aneta  Bielaszka – nauczyciel/bibliotekarz z PCRE, Jan Bielaszka – z Firmy Informatyczny Expert,  oraz Iwona Krajewska oceniło niezależnie filmy i wyłoniło zwycięzców.
W kategorii „Talenty i pasje rozwijamy w grupie”
I miejsce zdobył film „O pasji tworzenia” której autorem jest grupa G4 Artists z  Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku. Opiekunem jest pan Leszek Kędziorski. Film ten zdobył również nagrodę publiczności.
II miejsce  zdobył film  pt. Pasja – harcerstwo, którego autorem jest grupa Harcerki z ZS im. C.K. Norwida. Opiekunem grupy jest pan Michał Maron, opiekunem merytorycznym jest Tadeusz Banowski
III miejsce zdobył Film pt. Film pt. „Nasz dziennik z podróży”, którego autorem jest Szkole Koło Fotograficzne „FOKUS” z Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku. Opiekunem grupy jest pan Krzysztof Florkowski
Wszyscy laureaci otrzymali nagrody. Łącznie nagrodzono 40 osób. W podsumowaniu konkursu wzięło udział 91 osób. Odbiorcami konkursu było ponad 270 osób. Jest to rekordowa  liczba w sześcioletniej historii konkursu.
            Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie: dzieciom, uczniom, rodzicom, nauczycielom i pedagogom.
Szczególne podziękowania kierujemy do osób, które wsparły nas finansowo lub materialnie w organizacji konkursu. Szanownemu Panu Staroście Andrzejowi Ochlakowi dziękujemy za dofinansowanie nagród oraz pamiątkowe statuetki. Starszemu Cechu Rzemiosł Różnych Panu Andrzejowi Serożyńskiemu dziękujemy za wsparcie finansowe. Poza tym wsparli nas: Firma SZLIFMAR, Salon My Center Państwo Monika i Arkadiusz Rybiccy, Pani Kamila Ćwiklińska-Balewska, Pani Magdalena Domeracka, Pan Dariusz Hentschke oraz Księgarnia ATLAS Pan Roman Biegajski. Wszystkim darczyńcom bardzo gorąco dziękujemy, ponieważ dzięki Państwa wsparciu i zrozumieniu mogliśmy ufundować wspaniałe nagrody.
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że konkurs jak zwykle był wspaniałym przeżyciem.

Nowe Miasto Lubawskie, 20.10.2016 r.                                                           Sporządziła Iwona Krajewska