V Powiatowy Turniej "Jestem Mistrzem!"

W Zespole Szkół im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku odbył się V Powiatowy Turniej „JESTEM MISTRZEM”, dotyczący wiedzy i umiejętności przydatnych w planowaniu kariery edukacyjno-zawodowej młodzieży. Po zsumowaniu punktów, okazało się że pierwsze miejsce zdobyła drużyna z Gimnazjum z ZS im. Rodu Działyńskich w Bratianie.
Głównym organizatorem Turnieju jest Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim. Patronat nad turniejem objęli: Starosta Nowomiejski – Pan Andrzej Ochlak oraz Wójt Gminy Kurzętnik – Pan Wojciech Dereszewski. Patronat medialny „Gazeta Nowomiejska” oraz telewizja kablowa „Eltronik. 

Czytaj więcej: V Powiatowy Turniej "Jestem Mistrzem!"

 

Europejski Dzień Logopedy

We wszystkich krajach Unii Europejskiej dnia 6 marca, obchodzony jest Europejski Dzień Logopedy. Tegoroczne hasło przewodnie to  „Wiele języków, wiele kultur, jeden język komunikacji”.

Podtrzymując kilkuletnią tradycję, logopedzi z Poradni zorganizowali Dzień Bezpłatnych Diagnoz Logopedycznych. W ramach obchodów w dniach 8 oraz 15 marca, można było skorzystać z bezpłatnych diagnoz oraz konsultacji logopedycznych.

Czytaj więcej: Europejski Dzień Logopedy

Konferencja „Razem tworzymy lepszy Internet” z okazji obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu


W  dniu 4.03.2014 r. w Centrum Multimedialnym przy Zespole Szkół im. C.K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim odbyła się Powiatowa Konferencja „Razem tworzymy lepszy Internet” stanowiąca  podsumowanie inicjatyw lokalnych, które podjęło Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim w partnerstwie z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym, Szkołą Podstawową nr 1 im. Jana Pawła II w Nowym Mieście Lubawskim w ramach obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu.

Czytaj więcej: Konferencja „Razem tworzymy lepszy Internet”

Działania na rzecz bezpiecznego korzystania z Internetu

W dniu 28.10.2015 w Gimnazjum w Zespole Szkół w Mrocznie Trener Bezpiecznego Internetu Iwona Krajewska przeprowadziła szkolenie dla klasy I  w ramach zadania publicznego „Działania na rzecz bezpiecznego korzystania z Internetu” realizowanego przez Fundację Odkrywców Innowacji. Zajęcia trwały trzy godziny lekcyjne. Ich celem  jest podniesienie świadomości na temat zagrożeń występujących w cyberprzestrzeni, przeciwdziałanie tego rodzaju zagrożeniom oraz promowanie świadomego i bezpiecznego korzystania z Internetu. W zajęciach warsztatowych wzięło udział łącznie 24 uczniów.

Czytaj więcej: Działania na rzecz bezpiecznego Internetu

Powiatowa konferencja "Wybierz z głową"

W dniu 29.10.2015 r. w Gminnym Centrum Kultury w Kurzętniku odbyła się Konferencja Powiatowa pt. „WYBIERZ Z GŁOWĄ - wybory edukacyjno-zawodowe uczniów, a potrzeby rynku pracy”. Inicjatorami spotkania były powiatowe koordynatorki doradztwa edukacyjno-zawodowego z Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lub. – Hanna Karczyńska i Iwona Krajewska oraz Wójt Gminy Kurzętnik – Wojciech Dereszewski. Konferencja  skierowana była do rodziców, uczniów, przedsiębiorców, dyrektorów szkół, pedagogów szkolnych oraz doradców zawodowych. Głównym  celem konferencji było przedstawienie diagnozy potrzeb kształcenia zawodowego w aspekcie współpracy szkół zawodowych z pracodawcami, w powiązaniu z oczekiwanymi wymaganiami rynku pracy oraz trafnym wyborem ścieżki kształcenia uczniów, poprzedzonym procesem doradztwa zawodowego.

Czytaj więcej: Konferencja Wybierz z głową

„Jak pracować z uczniem nadpobudliwym w szkole”

PCRE w roku szkolnym 2013/2014 organizuje w ramach „Szkoły dla nauczycieli”  szkolenia dla nauczycieli i pedagogów  na temat: „Jak pracować z uczniem nadpobudliwym w szkole”. W dniach  18.11.2013 i 2.12.2013 odbyły się spotkania dla I. grupy szkoleniowej.  

Czytaj więcej: „Jak pracować z uczniem nadpobudliwym w szkole”