Obchody Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery 2016
W dniach 17-23 października 2016 na terenie województwa warmińsko-mazurskiego odbywać się będą wydarzenia w ramach VIII edycji Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery na Warmii i Mazurach. Hasło tegorocznej edycji OTK zaproponowane przez ogólnopolskich inicjatorów (Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej) brzmi „Bądź autorem swojej kariery”. WUP w Olsztynie jako koordynator Warmińsko-Mazurskiego Paktu na Rzecz Rozwoju Poradnictwa Zawodowego zaproponował, aby hasło wojewódzkich wydarzeń OTK 2016 brzmiało „Nowe wyzwania rynku pracy” (nawiązując do hasła ogólnopolskiego można ująć to w następujący sposób: „Bądź autorem swojej kariery” – poznaj „Nowe wyzwania rynku pracy”).
W ramach OTK w powiecie nowomiejskim odbędzie się wiele inicjatyw lokalnych. W poniżej tabeli znajdą Państwo harmonogram OTK w naszym powiecie.

Czytaj więcej: Obchody Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery 2016

Relacja z V Powiatowego Konkursu „Moja pasja kluczem do sukcesu” – 22.10.2015

Już po raz piąty Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji zorganizowało powiatowy konkurs „Moja pasja kluczem do sukcesu”. Tradycyjnie konkurs wpisuje się w ideę  Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, którego tegoroczne  hasło brzmi „Poznaj swojego doradcę kariery!”.
Honorowy patronat nad konkursem objęło Starostwo Powiatowe. Instytucjami partnerskimi są Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości oraz Zespół Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim.
22.10.2015 r. w sali konferencyjnej Edukacyjnego Centrum Multimedialnego przy Zespole Szkół im. C.K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim odbyło się oficjalne podsumowanie konkursu.

Czytaj więcej: V Powiatowy Konkurs Moja Pasja Kluczem do Sukcesu

Konkurs "Moja pasja kluczem do sukcesu"

Szanowni Dyrektorzy szkół i przedszkoli, pedagodzy szkolni, doradcy zawodowi i liderzy WSD powiatu nowomiejskiego, mamy zaszczyt zaprosić  Państwa do udziału w VI  powiatowym  konkursie z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego pt. „MOJA PASJA KLUCZEM DO SUKCESU!”. Konkurs organizowany jest w ramach obchodów VIII Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery (OTK 2016), którego inicjatorem oraz organizatorem jest Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej (SDSiZ) pod hasłem "BĄDŹ AUTOREM SWOJEJ KARIERY" oraz VIII edycji Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery na Warmii i Mazurach pod hasłem „BĄDŹ AUTOREM SWOJEJ KARIERY - POZNAJ NOWE WYZWANIA RYNKU PRACY”.

Czytaj więcej: Konkurs "Moja pasja kluczem do sukcesu"

Szkolenie "Ryzykowne zachowania dzieci, młodzieży i młodych dorosłych w cyberprzestrzeni"

Dnia 19.05.2016 r. w auli Zespołu Szkół im. C.K. Norwida odbyło się szkolenie zorganizowane z inicjatywy Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji. Skierowane było do nauczycieli, pedagogów, rodziców oraz pracowników socjalnych z powiatu nowomiejskiego. Łącznie wzięło w nim udział 69 osób.
Szkolenie dofinansowane zostało  z funduszu Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Biskupiec, Gminy Kurzętnik, Gminy Nowe Miasto  Lubawskie, Miejskiej Komisji w Nowym Mieście Lubawskim oraz funduszu szkoleniowego Powiatowego  Centrum Rozwoju Edukacji.

Czytaj więcej: Szkolenie "Ryzykowne zachowania dzieci, młodzieży i młodych dorosłych w cyberprzestrzeni"

"Wycieczka zawodoznawcza jako forma realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach" - warsztaty dla pedagogów, nauczycieli i doradców zawodowych powiatu nowomiejskiego

W dniu 1.03.2016 r. pedagodzy, doradcy i nauczyciele naszego powiatu uczestniczyli w szkoleniu pt. "Wycieczka zawodoznawcza jako forma realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach". Szkolenie przeprowadziła dr Danuta Oleksiak - konsultant ds. przedmiotów zawodowych Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu. Szkolenie było odpowiedzią na zapotrzebowanie uczestników grupy wsparcia dla pedagogów „S.O.S dla pedagoga” i grupy wsparcia dla doradców zawodowych i liderów WSD, które to grupy koordynowane są przez powiatowe koordynatorki ds. doradztwa w szkołach. W warsztatach wzięło udział 12 osób.

Czytaj więcej: Warsztaty "Wycieczka zawodoznawcza"

Dni Rodziny w PCRE

W ramach  lokalnych obchodów XVI Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny, które odbywają się pod hasłem „Rodzina fundamentem życia społecznego” Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim zorganizowało dzień otwarty dla rodziny.  W programie przedsięwzięcia znalazły się specjalistyczne porady- psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne, z których mogli skorzystać zainteresowani. Fachowego doradztwa z zakresu pozyskania funduszy dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży udzielała pani Anna Rzepniewska, pracownik PCPR-u.

Czytaj więcej: Dni Rodziny w PCRE