Harmonogram posiedzeń Zespołów Orzekających w roku szkolnym 2017/2018

Posiedzenia Zespołów Orzekających odbywają się w piątki od godziny 9.00.