Harmonogram posiedzeń Zespołów Orzekających

W roku szkolnym 2019/2020 posiedzenia Zespołów Orzekających odbywają się w środy od godz. 12.00 (2 razy w miesiącu).