Rozstrzygnięcie  X Powiatowego e-konkursu „Moja pasja kluczem do sukcesu” 2020

W dniach 15–28.12.2020 r. w Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim odbył się X Powiatowy e-konkurs pod nazwą „Moja pasja kluczem do sukcesu”. Tegoroczna edycja odbyła się w formie e-konkursu z uwagi na epidemię COVID-19.

Czytaj więcej: Powiatowy konkurs Moja pasja 2020

„Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów”

Ministerstwo Edukacji Narodowej, we współpracy z organizacjami pozarządowymi, innymi resortami i instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo, przygotowało poradnik „Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów”. Materiał to kompendium wiedzy na temat rozpoznawania sytuacji zagrożeń i reagowania na nie. Poradnik jest przeznaczony dla dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców i uczniów.

Czytaj więcej: „Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa...

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021

3 lipca 2020 roku Minister Edukacji Narodowej ustalił podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021.

  1. Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.
  2. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych.
  3. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.
  4. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.
  5. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.

SPRAWOZDANIE Z ORGANIZACJI
POWIATOWEGO E- KONKURSU
„RODZINA – RAZEM TWORZYMY NASZE WSPÓLNE SZCZĘŚCIE”
ZORGANIZOWANEGO W RAMACH XXII WARMIŃSKO-MAZURSKICH DNI RODZINY

W dniach 02.06.2020r. – 12.06.2020 r. w ramach obchodów XXII Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny, których hasło przewodnie w 2020 r. brzmiało: „Miłość–młodość–małżeństwo-rodzina” zorganizowany został Powiatowy e-konkurs, pt. Rodzina – razem tworzymy nasze wspólne szczęście. Organizatorem konkursu było Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Mieście Lubawskim, zaś współorganizatorem Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim. Patronat honorowy objął Starosta Nowomiejski.
Konkurs został ogłoszony na stronie Facebook Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim. Uczestnikami konkursu były dzieci i uczniowie z powiatu nowomiejskiego.

Czytaj więcej: E-konkurs Rodzina - razem tworzymy nasze wspólne szczęście

V POWIATOWY KONKURS LOGOPEDYCZNY
W maju 2020 r. Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim zorganizowało V Powiatowy konkurs logopedyczny pt. „Moja książka logopedyczna”. W konkursie wzięło udział 21 osób.
Zadanie uczestników polegało na zaprojektowaniu i zilustrowaniu okładki książki logopedycznej. Na okładce prócz ilustracji miał być zamieszczony wymyślony przez autora pracy tytuł książki, autor i nazwa wydawnictwa. Książka mogła dotyczyć np. realizacji tych głosek nad którymi obecnie dziecko pracuje z logopedą lub pracowało w przeszłości.

Czytaj więcej: V Powiatowy konkurs logopedyczny