Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020:

  • Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.
  • Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.
  • Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.
  • Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.
  • Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.
  • Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego

Priorytety Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty:

  • Podniesienie jakości kształcenia szkół województwa warmińsko-mazurskiego.
  • Działania wychowawcze podejmowane we współpracy z rodzicami,przygotowujące dzieci i młodzież do odpowiedzialnego dorosłego życia.

Piknik Rodzinny

W dniu 14.09.2019 Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim zorganizowało Piknik Rodzinny, który był wspaniałą okazją do integracji pracowników, uczestników terapii, sympatyków PCRE oraz podopiecznych Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski oraz podopiecznych Domu Dziecka w Pacółtowie.

Czytaj więcej: Piknik Rodzinny

„Mutyzm wybiórczy jako zaburzenie lękowe. Terapia dziecka z mutyzmem wybiórczym”

W dniu 6 kwietnia 2019 r. w godzinach 10.00-14.00 odbyło się szkolenie  „Mutyzm wybiórczy jako zaburzenie lękowe. Terapia dziecka z mutyzmem wybiórczym”, które zostało zorganizowane z inicjatywy Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim. Szkolenie objęte zostało patronatem Stowarzyszenia „Polskiego Towarzystwa Mutyzmu Wybiórczego”. Osobą prowadzącą była Pani Anna Łąpieś - członkini Stowarzyszenia Polskiego Towarzystwa Mutyzmu Wybiórczego, rodzic dziecka z mutyzmem wybiórczym, uczestniczka certyfikowanych szkoleń z zakresu mutyzmu wybiórczego, koordynator elbląskiej grupy wsparcia dla rodziców dzieci z mutyzmem wybiórczym.

Czytaj więcej: Szkolenie Mutyzm wybiórczy

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji żłobkowej

26 lutego odbyło się pierwsze spotkanie Sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji żłobkowej. Rozmawialiśmy m.in. o nowych formach indywidualizacji pracy z uczniem tj. zindywidualizowanej ścieżce kształcenia. Poruszyliśmy ważny temat edukacji włączającej dzieci niepełnosprawnych, odroczenia spełniania obowiązku szkolnego i wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły. Zaproponowane tematy spotkały się z przychylnością nauczycieli. Grupa była liczna, gdyż w spotkaniu wzięło udział ponad 40 osób. Spotkania ww. Sieci odbywać się będą cyklicznie raz w miesiącu w br. szkolnym. Dziękujemy i do zobaczenia w marcu. Osoby zainteresowane udziałem prosimy o kontakt z PCRE tel. 564726038. Koordynatorkami Sieci są Iwona Krajewska i Monika Puchniarz.

 

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu 2019

W dniu 2.04.2019 w Nowym Mieście Lubawskim odbyły się Powiatowe obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu. Zapraszamy do obejrzenia relacji TUTAJ