Dzień Świadomości Autyzmu w Powiecie Nowomiejskim
Dnia 10.04.2018 r. na boisku przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Filomatów Nowomiejskich w Nowym Mieście Lubawskim odbył się  Powiatowy Dzień Świadomości Autyzmu zorganizowany przez Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim. Współorganizatorami inicjatywy byli nauczyciele skupieni w Sieci współpracy  i samokształcenia „Autyzm i Zespół Aspergera” oraz rodzice skupieni w Grupie wsparcia  dla rodziców dzieci z autyzmem.
Honorowy patronat nad happeningiem objął Starosta Nowomiejski Pan Andrzej Ochlak oraz Burmistrz Nowego Miasta Pan Józef Blank.

Czytaj więcej: Dzień Świadomości Autyzmu w Powiecie Nowomiejskim

Seminarium „Edukacja włączająca po zmianach w prawie oświatowym - Ku skuteczności” (dobre praktyki), 17.04.2018 r, Iława
W dniu 17. kwietnia 2018 r. w  sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Iławie odbyło się seminarium „Edukacja włączająca po zmianach w prawie oświatowym - Ku skuteczności” (dobre praktyki).
Seminarium zorganizowane zostało przez PCRE Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Iławie, PCRE Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Nowym Mieście Lubawskim, Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Działdowie oraz Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Nidzicy.

Czytaj więcej: Seminarium „Edukacja włączająca po zmianach w prawie oświatowym - Ku skuteczności” (dobre...

Spotkanie Sieci współpracy i samokształcenia „Autyzm i Zespół Aspergera”

W dniu 15.02.2018 r. odbyło się kolejne spotkanie Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli pracujących z uczniami z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.
Dziękujemy Panu Dyrektorowi Zbigniewowi Domżalskiemu za goszczenie nas w Zespole Szkół Podstawowej i Muzycznej, a także Pani Marlenie Jaroszek i Panu Krzysztofowi Lange za wszelką pomoc!
Na spotkaniu została zaprezentowana akcja edukacyjna Fundacji SYNAPSIS i Fundacji Orange, pt. „Poznaj Marię - dziewczynkę, która lubi mieć plan". Celem tej akcji jest budowanie świadomości na temat autyzmu w szkołach oraz uwrażliwienie uczniów na odmienność osób z autyzmem.

Czytaj więcej: Spotkanie Sieci współpracy i samokształcenia „Autyzm i Zespół Aspergera”

Dyrektorzy Przedszkoli i Szkół Powiatu Nowomiejskiego                              

Szanowni Państwo,
Z radością zawiadamiamy, że w dniu 14 grudnia 2017 roku zgodnie z Zarządzeniem nr 87/2017 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie otrzymaliśmy wskazanie do wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczeń o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania, orzeczeń o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dla dzieci i uczniów niewidomych oraz słabowidzących.
W związku powyższym prosimy o przekazanie informacji rodzicom oraz nauczycielom, iż ww. dzieci/uczniów należy zgłaszać do Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim, a nie do PCRE w Iławie.

Czytaj więcej: Dzieci / uczniowie słabowidzący i niewidomi

Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z autyzmem

We wtorek 21 listopada 2017 r. w Zespole Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim przy ul. Tysiąclecia 33 odbyło się pierwsze spotkanie GRUPY WSPARCIA  dla rodziców dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera. Serdecznie dziękuję Pani Dyrektor Renacie Szwarc, Pani Marlenie, Panu Krzysztofowi i Paniom z obsługi za wszelką pomoc!
Na spotkaniu było obecnych pięcioro Rodziców. Czas przewidziany na spotkanie minął nam bardzo szybko, gdyż wszyscy chętnie dzielili się swoimi doświadczeniami, przeżyciami i spostrzeżeniami. Dziękuję Rodzicom za otwartość i aktywny udział!

Czytaj więcej: Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z autyzmem