Spotkanie Sieci współpracy i samokształcenia „Autyzm i Zespół Aspergera”

W dniu 15.02.2018 r. odbyło się kolejne spotkanie Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli pracujących z uczniami z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.
Dziękujemy Panu Dyrektorowi Zbigniewowi Domżalskiemu za goszczenie nas w Zespole Szkół Podstawowej i Muzycznej, a także Pani Marlenie Jaroszek i Panu Krzysztofowi Lange za wszelką pomoc!
Na spotkaniu została zaprezentowana akcja edukacyjna Fundacji SYNAPSIS i Fundacji Orange, pt. „Poznaj Marię - dziewczynkę, która lubi mieć plan". Celem tej akcji jest budowanie świadomości na temat autyzmu w szkołach oraz uwrażliwienie uczniów na odmienność osób z autyzmem.

Czytaj więcej: Spotkanie Sieci współpracy i samokształcenia „Autyzm i Zespół Aspergera”

Dyrektorzy Przedszkoli i Szkół Powiatu Nowomiejskiego                              

Szanowni Państwo,
Z radością zawiadamiamy, że w dniu 14 grudnia 2017 roku zgodnie z Zarządzeniem nr 87/2017 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie otrzymaliśmy wskazanie do wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczeń o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania, orzeczeń o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dla dzieci i uczniów niewidomych oraz słabowidzących.
W związku powyższym prosimy o przekazanie informacji rodzicom oraz nauczycielom, iż ww. dzieci/uczniów należy zgłaszać do Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim, a nie do PCRE w Iławie.

Czytaj więcej: Dzieci / uczniowie słabowidzący i niewidomi

Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z autyzmem

We wtorek 21 listopada 2017 r. w Zespole Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim przy ul. Tysiąclecia 33 odbyło się pierwsze spotkanie GRUPY WSPARCIA  dla rodziców dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera. Serdecznie dziękuję Pani Dyrektor Renacie Szwarc, Pani Marlenie, Panu Krzysztofowi i Paniom z obsługi za wszelką pomoc!
Na spotkaniu było obecnych pięcioro Rodziców. Czas przewidziany na spotkanie minął nam bardzo szybko, gdyż wszyscy chętnie dzielili się swoimi doświadczeniami, przeżyciami i spostrzeżeniami. Dziękuję Rodzicom za otwartość i aktywny udział!

Czytaj więcej: Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z autyzmem

Wyjazd do Konsulatu Świętego Mikołaja w Kętrzynie

W dniu 17.11.2017 r. podopieczni Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski w NML mogli poczuć świąteczną atmosferę, a to za sprawą wizyty w Konsulacie Świętego Mikołaja w Kętrzynie.  Konsulat Świętego Mikołaja  jest wspaniałą atrakcją Mazur. Powstał w miejscu, gdzie od wielu lat Firma Doroszko produkuje znane na całym świecie bombki.

Czytaj więcej: Wyjazd do Konsulatu Świętego Mikołaja w Kętrzynie

Konferencja "Jak rozumieć i wspierać dziecko z FASD?

W dniu 15.11.2017 odbyła się konferencja "Jak rozumieć i wspierać dziecko z FASD? (FASD-Spektrum Poalkoholowych Uszkodzeń Płodu". Prelegentem był znany lekarz psychiatra, od lat działający na rzecz wspierania dzieci z FASD Pan dr n. med. Krzysztof Liszcz. Temat konferencji przyciągnął do nas osoby z różnych dziedzin zawodowych m.in dyrektorów szkół, pedagogów, psychologów, logopedów, pracowników ośrodków pomocy społecznej i PCPR, przedstawicieli JST. Uczestników konferencji powitał Starosta Nowomiejski Pan Andrzej Ochlak. Z opinii uczestników wynikało, że konferencja spełniła ich oczekiwania. Dziękujemy za udział.

Czytaj więcej: Konferencja "Jak rozumieć i wspierać dziecko z FASD?