Spotkanie Sieci dla nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz opiekunów żłobka

Serdecznie zapraszamy na trzecie spotkanie Sieci dla nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz opiekunów żłobka naszego powiatu,  które odbędzie się w dniu 21.05.2019 r. (wtorek)  o godz. 1600 w Sali Multimedialnej Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim. Planowany temat: „Jak rozpoznać przyczyny problemów grafomotorycznych dziecka i jak odpowiednio dobrać ćwiczenia usprawniające rękę”. Przewidywany czas trwania spotkania ok. 2 godzin.

Spotkanie Sieci dla nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz opiekunów żłobka

Serdecznie zapraszamy nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz opiekunów żłobka naszego powiatu na ostatnie, podsumowujące spotkanie w tym roku szkolnym, które odbędzie się w dniu 6.06.2019 r. (wyjątkowo czwartek) o godz. 1600 w Sali Multimedialnej Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim.

Planowany temat: „Umiejętność radzenia sobie ze stresem, odreagowanie napięć emocjonalnych”. Prosimy o wygodny, swobodny strój. Przewidywany czas trwania spotkania ok. 2 godziny.

Informujemy, że zgodnie z ustaleniami uczestnicy otrzymają w tym dniu zaświadczenia.

Grupa wsparcia

Spotkania Grupy wsparcia dla Rodziców dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera odbędą się w zmienionych terminach:
28 maja  i 25 czerwca 2019 r. (wtorki) w siedzibie PCRE od godz. 16.00 do 18.00.

„Mutyzm wybiórczy jako zaburzenie lękowe. Terapia dziecka z mutyzmem wybiórczym”

W dniu 6 kwietnia 2019 r. w godzinach 10.00-14.00 odbyło się szkolenie  „Mutyzm wybiórczy jako zaburzenie lękowe. Terapia dziecka z mutyzmem wybiórczym”, które zostało zorganizowane z inicjatywy Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim. Szkolenie objęte zostało patronatem Stowarzyszenia „Polskiego Towarzystwa Mutyzmu Wybiórczego”. Osobą prowadzącą była Pani Anna Łąpieś - członkini Stowarzyszenia Polskiego Towarzystwa Mutyzmu Wybiórczego, rodzic dziecka z mutyzmem wybiórczym, uczestniczka certyfikowanych szkoleń z zakresu mutyzmu wybiórczego, koordynator elbląskiej grupy wsparcia dla rodziców dzieci z mutyzmem wybiórczym.

Czytaj więcej: Szkolenie Mutyzm wybiórczy

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji żłobkowej

26 lutego odbyło się pierwsze spotkanie Sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji żłobkowej. Rozmawialiśmy m.in. o nowych formach indywidualizacji pracy z uczniem tj. zindywidualizowanej ścieżce kształcenia. Poruszyliśmy ważny temat edukacji włączającej dzieci niepełnosprawnych, odroczenia spełniania obowiązku szkolnego i wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły. Zaproponowane tematy spotkały się z przychylnością nauczycieli. Grupa była liczna, gdyż w spotkaniu wzięło udział ponad 40 osób. Spotkania ww. Sieci odbywać się będą cyklicznie raz w miesiącu w br. szkolnym. Dziękujemy i do zobaczenia w marcu. Osoby zainteresowane udziałem prosimy o kontakt z PCRE tel. 564726038. Koordynatorkami Sieci są Iwona Krajewska i Monika Puchniarz.