Zmiana godzin pracy

Szanowni klienci w związku z zagrożeniem Covid-19 w dniach 14.04-22.05.2020 Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji nadal ma inne godziny otwarcia. Placówka dyżuruje codziennie w godzinach 8.00-16.00. Można się skontaktować z nami telefonicznie, mailowo, poprzez skrzynkę ePuap oraz w wyjątkowych sytuacjach osobiście. Dokumenty należy wysyłać listownie lub wrzucać do skrzynki pocztowej przy głównym wejściu budynku. Druga skrzynka znajduje się w wejściu do placówki.
W Bibliotece Pedagogicznej przyjmujemy zwroty książek codziennie w godz. 8.00-16.00. Terminy zwrotu książek mogą zostać wydłużone, w tym celu należy skontaktować się z bibliotekarzem. Odbiór wypożyczonych książek odbywa się we wtorki i czwartki w godzinach 9.00-16.00 (po umówieniu godziny z bibliotekarzem).

Czytaj więcej: Zmiana godzin pracy

Wizyta studyjna w Bibliotece Uniwersyteckiej

Dnia 27 listopada nauczyciele bibliotekarze powiatu nowomiejskiego biorący udział w sieci współpracy i samokształcenia prowadzonej przez PCRE Powiatową Bibliotekę Pedagogiczną w Nowym Mieście Lubawskim uczestniczyli w wizycie studyjnej w Bibliotece Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Nowoczesny gmach Biblioteki został zbudowany na terenie kampusu uniwersyteckiego Kortowo II. W ramach wyjazdu nauczyciele mieli możliwość poznania nowoczesnych i ciekawych bibliotecznych rozwiązań architektonicznych oraz nowatorskich przykładów pracy i różnych form aktywizacji czytelników, które mogą stać się inspiracją do wprowadzenia ulepszeń we własnych miejscach pracy.

Czytaj więcej: Wizyta studyjna w Bibliotece Uniwersyteckiej

Mądrzy Cyfrowi

Uczniowie klas szóstych Zespołu Szkół w Bratianie brali udział w programie Mądrzy Cyfrowi, który łączy edukację moralną i rozwijanie postaw prospołecznych z podnoszeniem kompetencji cyfrowych. Projekt realizowany jest przez Fundację „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom” przy wsparciu Google. Na zajęciach warsztatowych prowadzonych przez edukatorów z Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim panią Iwonę Krajewską i Anetę Bielaszka młodzież poznawała wartości, takie jak: szacunek, uczciwość, mądrość, odpowiedzialność oraz odwaga cywilna. Jednocześnie uczniowie rozwijali umiejętności cyfrowe.

Czytaj więcej: Mądrzy Cyfrowi

Spotkanie autorskie

Dnia 7 listopada 2019 roku odbyło się spotkanie autorskie z Panem Marcinem Suchoparskim autorem książki „Zrozumieć autyzm” zorganizowane przez Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim. Wydana książka to praca magisterska Pana Marcina, który jest ratownikiem medycznym, pielęgniarzem oraz wykładowcą akademickim. Pan Marcin odwiedził nas wraz ze swoją żoną oraz 9-letnim synem Nikodemem, u którego w wieku 2,5 lat rozpoznano autyzm.

Czytaj więcej: Spotkanie autorskie